Klubbens egna anvisningar

Klubbens egna anvisningar

Här kan ni lägga till egna uppgifter riktade till era medlemmar

Vi rekommenderar att uppgifter som skall hållas hemliga, placeras i t.ex. Dropbox-tjänst. Ni kan nog på denna sida lägga till länkar till er Dropbox.

Lösenordet för sidan kan bytas inom Divi-byggaren under punkt ”Lösenordskyddat Redigera” i högra kanten

Som standardlösenord har ställts ”klubi”

Mötesuppgifter

Plats:
Restaurant Galaxy
Arkadiavägen 11
25700 Kimito

Tid:
Torsdagar kl 17.30-19.00

Nyheter

Händelser

Ei tapahtumia.
Share This