Karttaa ei ole saatavissa

Päiväys ja aika
08.03.2022
14:45 - 16:00


Kurssin linkki ja osallistuminen:

*   Kaikki Veljet ovat tervetulleita seuraamaan luentoja seuraavan linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VlZmMwN2YtOTIxYy00M2E5LTk3MmUtZDBkYWNjZWEyMDcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f35cd033-1b97-4cd8-8de4-56fd482739e1%22%2c%22Oid%22%3a%22a9cbdcc1-9ef3-4d0d-9ca0-d8a06ae49709%22%7d

*   Kaikki luennot on seurattavissa saman linkin kautta. Mikäli seuraat luentoja, pidäthän mikrofonin mykistettynä niin ettei esitys häiriinny. Voi olla että host mykistää kaikkien mikrofonit esityksen ajaksi.

Share This