Verksamhetsberättelse 2021 – 2022

Ordförande: Markus Blomqvist

Klubben hade under verksamhetsåret 2021 – 2022 15 medlemmar.

Kubben höll 16 officiella möten och ett inofficiellt möte. Klubbmöten hölls för det mesta vid Hotel Kristina, övriga mötesformer var Teams-möten och företags- eller friluftsbesök (se möteskalendern).

Verksamheten påverkades av Covid-19 och klubben höll paus under en del av verksamhetsåret, klubben höll bland annat en månads paus både i september och i februari. Under året varierade klubben sin mötesintensitet från varje vecka till varannan vecka, och efter diskussion kom man fram till att varannan vecka är att föredra för tillfället.

Klubben satsade 540 euro på ungdomsverksamhet. Klubben fortsatte sin tradition av dela ut stipendier till finska och svenska högstadierna och gymnasierna. Två individuella stipendier delades ut, ett för utbytesstudier och ett för avlagd examen vid yrkesskola.

Klubben hade även besök av läkare Kaido Kotkas som berättade om hans ambulansprojekt. Klubben valde att skänka 1000 euro till projektet.

Övrig verksamhet som bör nämnas är det årliga återkommande talkoarbetet vid Carlsros muséum.

Tre av klubbens bröder deltog i julkorsbyggarkurs som ordnades av Kristinestads medborgarinstitut. Klubben betalade brödernas materialkostnader. Korset skänktes senare till De Gamlas Hem vilket även gav synbarhet i medierna.

Klubben deltog i föreningen Pohjala/Nordens ordnade program i badhusparken, klubben söker gärna nya samarbetsmöjligheter med övriga föreningar i närområdet.

Broder Sven Rosendahl har under verksamhetsåret fungerat som översättare åt distriktets månadsbrev och övrig information som behöver översättas till svenska.

Programhöjdpunkter under verksamhetsåret var företagsbesök till Rågårds lax där klubben besökte gårdens motor- och maskinmuséum.

Föredrag hölls bland annat av Teppo Jokimies vd för Merikuriiri och före detta teknisk direktör vid Kotka hamn samt Juho Teir reporter vid Svenska yles lokalkontor i Kristinestad.

Följande personer innehade styrelseposter:

  • Markus Blomqvist (president),
  • Håkan Blomqvist (past-president),
  • Lasse Vilkevuori (kassör),
  • Patrik Hellman (sekreterare),
  • Tapio Heino (klubbmästare),
  • Mikko Kiviniemi (ungdomsansvarig),
  • Mika Helander (it-ansvarig),
  • Kristofer von Alfthan (Rotary Foundation).

Möteskalender:

Första mötet: 10.8.2021:  Det var Pohjola Norden som ordnade ett Go-Norden-program i samband med nordiska veckan.

17.8.2021 – 31.8.2021: Inställt på grund av corona

7.9.2021: Möte via Teams

14.9.2021: Klubben spelade frisbeegolf på Östra sidans fotbollsplan.

28.9.2021: Klubbmöte

5.10.2021: Klubbmöte: Juho Karlsson från Svenska yle besökte klubben och berättade om sitt arbete som lokalrepporter.

12.10.2021: Företagsbesök till Rågårds lax. Klubben tittade till företaget och båt- och motormuseet som finns på gården.

19.10.2021: Klubbmöte: Broder Patrik Hellman bjöd Teppo Jokimies vd för Merikuriiri och teknisk direktör vid Kotka hamn.

2.11.2021: Klubbmöte: Broder Sven Rosendahl höll föredrag.

9.11.2021: Klubbmöte

16.11.2021: Inget möte.

23.11.2021: Höstmöte

30.11.2021: Inget officiellt möte. Filmkväll tillsammans med Pohjola/Norden.

7.12.2021: Inget möte.

14.12.2021: Höstmöte (fortsättning).

21.12.2021: Inget möte.

28.12.2021 – 10.1.2022: Paus över jul och nyår.

11.1.2022 – 7.2.2022: Paus på grund av Covid-19.

8.2.2022: Möte via Teams.

15.2.2022: Klubbmöte.

1.3.2022: Klubbmöte.

14.3.2022: Inget möte.

22.3.2022: Klubbmöte.

5.4.2022: Klubbmöte.

19.4.2022: Klubbmöte.

3.5.2022: Läkare Kaido Kotkas besökte klubben och berättade om sitt projekt. De köper och skickar gamla ambulanser till Ukraina. Klubben skänkte 1000 € till projektet.

10.5.2022: Talkoarbete på Carlsro.

17.5.2022: Klubbmöte: Broder Sven Rosendahl berättar om distriktskonferensen och sin utmärkelse.

24.5.2022: Broder Mika Helanders gäst Petri Keränen håller föredrag via Teams.

31.5.2022: Klubbmöte: Broder Håkan Blomqvist håller föredrag.

14.6.2022: Klubben besökte Sjöfartsmagasinet där Christer Norrvik berättade om stadens sjöfartshistoria.

Sista mötet: 28.6.2022: Klubbmöte.

 

Share This