Janakkalan Rotaryklubin 25-vuotisjuhlavuotta edeltäneen syksyn 1994 klubikokouksissa oli esillä
erilaisia ideoita tulevan merkkivuoden tapahtumista. Mm. eräänä ideana tuli esiin muistopuun istuttaminen jollekin keskeiselle paikalle Turenkiin. Ympäristöalan ammattilaisena sain tehtäväkseni miettiä ehdotusta sopivasta puulajista ja sen mahdollisesta sijainnista. Ehdotus puulajiksi oli mielestäni helppo. Se olisi näillä leveysasteilla hyvin menestyväksi tiedetty ja eliniältään pitkäikäisimmäksi todettu Metsätammi, tieteelliseltä nimeltään QUERCUS ROBUR. Mietittäessä puun mahdollista sijaintia tuli mieleeni poikkeuksellinen idea, mitähän jos istuttaisimmekin nimikkopuun jokaiselle silloiselle klubin jäsenelle? Keskusteltuamme tästä ajatuksesta joidenkin klubin jäsenten kanssa ja saatuani hyväksyviä kannanottoja, päätin esittää idean klubin kokouksessa.
Käydyssä keskustelussa todettiin ehdotus mielenkiintoiseksi ja ehkä toteuttamiskelpoiseksikin, mikäli hankkeelle saataisiin Janakkalan kunnan lupa ja sille löytyisi riittävä keskeinen paikka.Käydyissä neuvotteluissa Janakkalan kunnan edustajat suhtautuivat asiaan yllättävänkin positiivisesti. Puuryhmälle löytyi myös sopivan keskeinen puistoalue aivan Turengin keskustan tuntumasta Kuumolan asuinalueen laidalta Kuumolantien ja Paronintien risteyksestä. Puistoalue oli nurmipintainen ja muutaman puuryhmän muodostama, pinta-alaltaan n. 1,5 ha:n suuruinen avoin, tähän tarkoitukseen hyvin soveltuva alue

 

Share This