Janakkalan Rotarypuisto

Janakkalan Rotarypuisto

Janakkalan Rotaryklubin 25-vuotisjuhlavuotta edeltäneen syksyn 1994 klubikokouksissa oli esillä erilaisia ideoita tulevan merkkivuoden tapahtumista. Mm. eräänä ideana tuli esiin muistopuun istuttaminen jollekin keskeiselle paikalle Turenkiin. Ympäristöalan ammattilaisena sain tehtäväkseni miettiä ehdotusta sopivasta puulajista ja sen mahdollisesta sijainnista. Ehdotus puulajiksi oli mielestäni helppo. Se olisi näillä leveysasteilla hyvin menestyväksi tiedetty ja eliniältään pitkäikäisimmäksi todettu Metsätammi, tieteelliseltä nimeltään QUERCUS ROBUR. Mietittäessä puun mahdollista sijaintia tuli mieleeni poikkeuksellinen idea, mitähän jos istuttaisimmekin nimikkopuun jokaiselle silloiselle klubin jäsenelle? Keskusteltuamme tästä ajatuksesta joidenkin klubin jäsenten kanssa ja saatuani hyväksyviä kannanottoja, päätin esittää idean klubin kokouksessa.
Käydyssä keskustelussa todettiin ehdotus mielenkiintoiseksi ja ehkä toteuttamiskelpoiseksikin, mikäli hankkeelle saataisiin Janakkalan kunnan lupa ja sille löytyisi riittävä keskeinen paikka.

Rotarypuisto

Käydyissä neuvotteluissa Janakkalan kunnan edustajat suhtautuivat asiaan yllättävänkin positiivisesti. Puuryhmälle löytyi myös sopivan keskeinen puistoalue aivan Turengin keskustan tuntumasta Kuumolan asuinalueen laidalta Kuumolantien ja Paronintien risteyksestä. Puistoalue oli nurmipintainen ja muutaman puuryhmän muodostama, pinta-alaltaan n. 1,5 ha:n suuruinen avoin, tähän tarkoitukseen hyvin soveltuva alue.

Alkukevään klubikokouksessa päätettiin ryhtyä toteuttamaan tulevaa ROTARYPUISTOA.
Klubissa oli tuolloin 40 jäsentä, joille jokaiselle siis päätettiin hankkia oma nimikkopuu. Lisäksi päätettiin istuttaa yksi nimeämätön puu klubin tulevia jäseniä varten. Tarvittavat 41 Metsätammen tainta päätettiin tilata Janakkalassa sijaitsevalta Harvialan taimitarhalta. Hankittavien puiden mitaksi sovittiin 120 – 150 cm ja istutuksen onnistumisen varmistamiseksi puiden tuli olla valmiiksi juurtuneita ns. astiataimia.  Puiden sijoitus oli suunniteltu kahteen pääryhmään siten, että keskelle jäi ns. piknikaukio. Piknikaukion keskelle klubin jäsenen Matti Laivolan yritys toimitti suurikokoisen, laakean luonnonkiven, joka toimi mm. klubin talkootapahtumien tarjoilupöytänä. Puiston puiden istutustyö suoritettiin klubin jäsenten talkootyönä toukokuussa v. 1995.
Kuten jo aiemmin tuli todettua, puisto istutettiin Janakkalan Rotaryklubin tuolloin vietetyn 25-vuotisjuhlavuoden merkeissä. Todettakoon vielä, että tuona vuonna vietettiin myös Euroopan Ympäristönsuojeluvuotta ja Kansallista Vihervuotta 1995. Tämä tieto tallennettiin myös paikalle tuodun luonnonkiven kylkeen kiinnitettyyn pronssikilpeen. Kilven lahjoitti klubin jäsen Keijo Sundelin. Myöhemmin luonnonkiven viereen istutettiin Pertti Helmisen lahjoittama ja luonnonmutaationa löytämä perheen nimikkopuu Sulkaharmaaleppä ´Johanna´.

– Pertti Helminen 2.2.2014

 

Kokoontumistiedot

Paikka:
Sandwich Bros
Tohvelantie 5
14200 Turenki

Aika:
Keskiviikkoisin klo 17.00-18.00
Kahtena keskiviikkona kuukaudessa, kuukauden parittomina viikkoina.

Ajankohtaista

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This