Pasilan klubin viikkokokouksessa tiistaina 2. marraskuuta 2021 Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pakka Nurmi kertoi OTKESin työstä vakavien onnettomuuksien ja poikkeuksellisten tapahtumien tutkimisessa.

OTKES on itsenäinen ja riippumaton valtion virasto. Se perustettiin Oikeusministeriön yhteyteen 1996 ja tehtävät määritellään turvallisuustutkintalaissa. Vuosittain OTKES tutkii 20-30 tapahtumaa. Yhteen tutkintaan käytetään keskimäärin noin 270 päivää, joten työ on varsin vaikuttavaa.

Uusimpia tutkimuskohteita on syyskuussa Hyvinkäältä tapahtunut lento-onnettomuus, jossa lentäjä kuoli ja toinen henkilö loukkaantui pahoin.

OTKESilla on laajat toimintavaltuudet sekä siviili-  että sotilasonnettomuuksissa. Se ei tee tutkintaa oikeudellisen vastuun kohdentamisessa, vaan selvittää tapahtumien taustalla olevat tekijät ja siihen vaikuttavat välittömät ja välilliset seikat. Esimerkkinä poikkeuksellisten tapahtumien tutkinnasta on mm. OTKESin tekemä selvitys koronapandemian seurauksista Suomessa.

Turvallisuustutkinnasta laaditaan tutkintaselostus ja näitä voi lukea OTKESin sivuilta niiden valmistuttua. OTKES tutkii ilmailua, raideliikennettä, vesiliikennettä ja muita onnettomuuksia sekä poikkeuksellisia tapahtumia. Turvallisuustutkinnan ainoa tavoite on tulevien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen.

” Kaukoviisaus on sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, ovat reitit selvät ” lainaus Veikko Huovisen kirjasta Havukka-Ahon ajattelija ja sopii hyvin kiteyttämään onnettomuustutkinnan olemusta.

Veli-Pekka Nurmen esityksen diat

Linkki Onnettomuustutkintakeskuksen verkkosivulle

Share This