Eugen Koev

Yhteiskunnan kannalta paras vaihtoehto korjata naisten ja miesten tuloeroja on segregaation purku?

Tiistaina 18.4.2023 Pasilan klubin kokouksessa kysyttiin, onko talouspolitiikka edistänyt tasa- arvoa kuluneella vaalikaudella? Esitelmöitsijänä oli klubiveli, VTT työmarkkinaekonomisti Eugen Koev Akavasta.

Valtiovarainministeriö teetti asiantuntijaselvityksen vaalikauden 2019-2023 talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista. Työn tavoitteenaan oli muodostaa kokonaiskuva siitä, miten vaalikaudella 2019-2023 päätetyt kansalaisiin kohdistuvat etuus- ja veromuutokset sekä kolme keskeistä muutosta ovat vaikuttaneet eri sukupuoliin.

Hankkeessa asiantuntijana oli myös Eugen Koev Akavasta. Raportti luovutettiin ministeriölle 10.3.2023.

Raportin mukaan kuluneen vaalikauden talouspolitiikkaa on ollut neutraali tai sukupuolten tasa-arvoa edistävää. Suomessa työelämä on eriytynyt voimakkaasti sukupuolen mukaan. Naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri toimialoilla ja eri tehtävissä.

Segregaation purku on paras keino vaikuttaa miesten ja naisten tuloveroihin totesi Eugen Koev. Se tarkoittaa muutoksia mm koulutuspolitiikkaan, oppilaiden ohjaukseen tai vaikka mediaan tapaan puhua ammateista.

Vuonna 2022 naisten ansiot olivat 84,3 prosenttia miesten ansioista. Palkkaero on suurempi Suomessa kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin.

Lue lisää VM:n raportista linkistä:
https://vm.fi/-/vaalikauden-talouspolitiikka-on-edistanyt-sukupuolten-tasa-arvoa-naisten-tulot-ovat-kasvaneet-hieman-enemman-kuin-miesten

Lue lisää Eugen Koevin blogista:
https://akavaworks.fi/blogit/talouspolitiikka-sukupuolten-tasa-arvon-nakokulmasta-sukupuolten-valisen-tuloeron-taustalla-naisten-kapea-tulohaitari/

 

Share This