Tätä ei uskoisi, ellei omin silmin näkisi. Ryhmä Tyryn yläkoulun seitsemäsluokkalaisia on tasan aamukahdeksalta

Lotilanjärven rannassa tekemässä biologian tehtäviä. He ottavat järvivettä putkiloihin ja mukeihin ja mittaavat veden

sameutta, happamuutta, happipitoisuutta, näkyvyyttä ja lämpötilaa. Oppilaat tekevät mittauksia tunnollisesti 1,5 tuntia,

vaikka toukokuun aurinko porottaa täydeltä terältä ja koulun päättymiseen on enää pari viikkoa.

Kyseessä on Koulujemme lähivedet -hanke, jota toteuttavat Valkeakosken rotaryklubi, UPM ja Tyryn yläkoulun 7 A -luokka yhdessä.

Oppilaat pääsevät luokkahuoneesta luontoon ja oppivat asioita tekemällä.

– Tämä on meille rotareille tärkeää verkostoitumista ja yhteistyötä, toteaa projektiryhmän puheenjohtaja Sinikka Seppänen.

Seiskaluokkalainen Topi Ryttyläinen piti mittausten tekoa kiinnostavana. Hänen mukaansa Lotilanjärvi on osoittautunut ihan hyväkuntoiseksi.

Juuso Lehtonen, Tuukka Keso ja Topi Ryttyläinen pohtimassa veden sameuden astetta.

Topi Ryttyläinen, Tuukka Keso ja Juuso Lehtonen viimeistelemässä vastauksiaan.

Veden analysointi on tarkkaa hommaa!

Tuukka Keso ja rotari Lauri Tusa mittasivat veden lämpötilaa ja happipitoisuutta.

Share This