Lääkäripankki

Suomen Rotaryn Lääkäripankki perustettiin vuonna 1998 Turun Linnan Rotaryklubin aloitteesta piirimme 1410 klubien myötävaikutuksella.

Kontaktiryhmän muodostivat: Puheenjohtaja Erkki Oksala( Turun Linnan-Åbo Slott RK), sihteeri Hans Häggman, (Turun Linnan –Åbo Slott RK), jäsenhankkija Sakari Alhopuro (Turun Linnan- Åbo Slott RK), rahastonhoitaja Henrik Carlstedt ( Paimion RK), jäsen Aaro Hurskainen ( Paimion RK).

Kaikki Suomen Rotarypiirit olivat kiinnostuneita yhteistoiminnan aloittamisesta ja myös yhteistoiminnasta Ruotsin Malmön alueella jo 10 vuoden ajan toimineen Rotarys Läkarbankenin kanssa. Yhteistoiminta Ruotsin kanssa on päättynyt ja toimintaa hoidetaan maittain siten, että Suomi lähettää apua lähinnä Tansaniaan. Lääkäreiden, joiden ei tarvitse olla rotareita, matkat ja vakuutukset maksetaan, minkä lisäksi he saavat 45 E suuruisen päivärahan. Vuosi 2005 on saavuttanut tavoitteen mukaisen laajuuden, itse asiassa se oli varsinainen  menestysvuosi.

Lääkäripankki on toiminut 20 vuotta lähettäen vapaaehtoisia suomalaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä Tansaniaan. Tällä hetkellä toimimme ”Terve Tansania” -projektissa, johon Rotaryn rahoituksen lisäksi olemme saaneet ulkoministeriön kehitysyhteistyörahoitusta. Toiminnan tarkoituksena  on siirtää tieto-taitoa tansanialaisille, jotta projektin loputtua he ovat oppineet koulutettavat asiat. Kohteena on Ilembulan sairaala, Regional Hospital, Etelä-Tansaniassa, jossa toimintamme painopiste on äitien ja lasten terveys sekä vammaisuuden ehkäisy, neuvonta ja hoito. Yhteistyökumppaneina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Vammaiskumppanuus ry, jotka toimivat Ilembula Institute of Health and Allied Sciences ja INUKA-vammaiskuntoutuskeskuksessa samalla alueella. Myös Suomen Kristillinen Lääkäriseura on mukana palliatiivisen hoidon opetuksella ja IT-projektilla.
Lähtijäksi toivotaan gynekologeja, lastenlääkäreitä, lastenneurologeja, kätilöitä, lastenhoitajia ja fysiatreja/ fysioterapeutteja sekä avopuolelle eli kylätasolle yleislääkäreitä ja terveydenhoitajia neuvolatyyppiseen työhön. Suun terveys on tulossa ohjelmaan. Mielellään näkisimme lääkäri-hoitaja -tiimin lähtevän yhdessä. Lähtijän tehtävänä on ensisijaisesti opettaa paikallisia tekijöitä klinikalla ja avoterveyden puolella pitämällä luentoja, ja käytännössä näyttäen, kuinka toimintaa olisi hyvä kehittää. Matkaan lähtiessä on suotavaa olla valmistettuna muutama luento, joita voi pitää useamman kerran. Ilembulassa pyydämme tutkimaan ja raportoimaan olosuhteista sekä laatimaan suuntaviivat seuraavalle tulijalle ja myös yleisesti toiminnan kehittämiseksi. Sairaalan varustetaso on matala, eikä terveydenhuollon toimijoiden koulutus vastaa suomalaista tasoa. Tämä on syytä ottaa huomioon myös luentoja laadittaessa. Sähkökatkot ovat yleisiä, eikä tietoliikenne välttämättä toimi hyvin.

Lääkäripankki maksaa lähtijän matkat, luvat Tansaniassa, rokotukset ja lääkkeet, vakuutuksen sekä valtion päivärahan, mutta ei palkkaa, koska toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen.  Suomen Rotarypalvelu ry:n Lääkäripankki auttaa lupa-asioissa ja matkajärjestelyissä. Ilembulan sairaalassa toimii kolme paikallista koordinaattoria, jotka huolehtivat lentokenttäkuljetusyhteyksistä ja varaavat majoituksen, josta lähtijä maksaa sairaalalle pientä korvausta. He auttavat päivittäisissä ongelmissa. Opetuskielenä on englanti. Paikallinen henkilökunta on ottanut tulijat innostuneesti vastaan.

Tansania on Afrikan olosuhteissa turvallinen maa ja kansa yleensä ystävällistä. Lääkäripankki ei erityisesti  suosittele Ilembulaa perhekohteeksi eikä maksa perheen matkaa, mutta perheenkin kanssa on mahdollista lähteä. Matka-ajankohta valitaan lähtijälle sopivaksi. Vapaaehtoisemme ovat kokeneet työnsä mielekkääksi, saaneet uusia näkemyksiä ja mukavia kokemuksia. Matka suuntautuu rauhalliselle alueelle, jossa Lääkäripankilla on pitkät perinteet, eikä lähtijä joudu yksin selvittämään ongelmia vaan koordinaattorimme siellä ja Suomessa auttavat ongelmatilanteissa.

Lähde parantamaan Tansanian terveydenhuoltoa!

Lisätietoja: Suomen Rotarypalvelu ry/Lääkäripankki

SRP pääsihteeri
PDG Pentti Aspila, Forssa
Mobile +358-40-580 3631
E-mail: secretary.general(at)rotary.fi

Ilmoittautumiskaavake (ei sitova) tästä linkistä

Lomake pyydetään lähettämään joko sähköpostilla osoitteeseen: rotarytoimisto(at)rotary.fi
tai kirjepostina osoitteeseen: Suomen Rotarytoimisto, Iso Roobertinkatu 9 C, 00120 Helsinki

 

Share This