Läkarbanken

Läkarbanken


Läkarbanken har verkat i 20 år och skickat ut frivilliga finländska hälsovårdssakkunniga till Tanzania. För tillfället verkar vi inom projektet ”Hälsa i Tanzania” och för det har vi utöver Rotarys finansiering dessutom av utrikesministeriets pengar för utvecklingssamarbete.

Verksamhetens målsättning är att överföra know-how till tanzanierna själva, så att de efter att projektet avslutats har fått de kunskaper som projektet skulle dela med sig av. I projektet ingår Ilembula sjukhus, Regional Hospital i södra Tanzania, där vi lägger tonvikten på mödrars och barns hälsa, förebyggande av invaliditet, rådgivning och vård. Läkarbankens samarbetspartners i projektet är Yrkeshögskolan Diakonia och Vammaiskumppanuus ry (föreningen för Samverkan mot funktionsnedsättning), som tillsammans med Ilembula Institute of Health and Allied Sciences och INUKA-rehabcentral verkar inom samma område. Också Suomen Kristillinen Lääkäriseura (det kristliga läkarsällskapet i Finland) är med i undervisningen om den palliativa vården och i IT-projektet.

Vi hoppas på ansökningar från gynekologer, barnläkare, barnneurologer, barnmorskor, barnskötare och fysiatriker/fysioterapeuter och till öppna sidan (dvs till byarna) från allmänpraktiserande läkare och hälsovårdare för arbete av rådgivningsnatur. Också munhälsovård kommer att tas med i programmet. Helst skulle vi se att team med läkare-skötare reser tillsammans. Deras arbetsuppgifter består i främsta hand av att undervisa och instruera lokala aktörer på klinik och inom den öppna hälsovården genom att ge föreläsningar, men också demonstrera hur verksamheten kunde utvecklas. Den som reser ut kan gärna ha med sig färdiga föreläsningar, som vid behov kan ges upprepade gånger. För Ilembulas del ber vi att de frivilliga undersöker och rapporterar om förhållandena, och drar upp riktlinjer för följande grupp frivilliga sakkunniga och allmänt för hur verksamheten kan utvecklas. Sjukhusets utrustningsnivå är låg, och den utbildning hälsovårdens aktörer fått motsvarar inte finländsk nivå. Detta bör beaktas när man förbereder lektioner. Elavbrott är vanliga, och datatrafiken är inte pålitlig.

Läkarbanken betalar de utsändas resor, tillstånd nödvändiga i Tanzania, vaccinationer och mediciner, försäkringar, samt dagtraktamente enligt statens tariffer, men inte lön, eftersom verksamheten baserar sig på frivilligt deltagande. Läkarbanken, som lyder under Finlands Rotaryservice r.f., bistår med frågor rörande tillstånd och resor. Vid sjukhuset i Ilembula verkar fyra lokala koordinatorer, som sköter om transporter till och från flygfältet och bokar inkvartering, för vilken den berörda betalar en avgift till sjukhuset.

De bistår när det gäller vardagsproblem. Undervisningsspråket är engelska. Den lokala personalen har tagit emot frivilligarbetarna med stor entusiasm.

Tanzania är, enligt afrikanska mått, ett säkert land och befolkningen överlag är vänligt inställd. Läkarbanken föreslår dock inte att man tar familjen med till Ilembula, och betalar inte heller för familjens resa, men det går för sig att resa med familjen. Den som reser ut bör själv planera tidpunkten för sin resa som det passar hen bäst. Våra frivilligarbetare har upplevt att arbetet varit givande och de har fått nya insikter och trevliga erfarenheter. Området ni reser till är fredligt, och Läkarbanken har långa traditioner där. Dessutom behöver ingen reda ut eventuella problem på egen hand, eftersom våra koordinatorer på platsen och i Finland hjälper till.
Var med och förbättra hälsovården i Tanzania!

Tilläggsinformation: Finlands Rotaryservice r.f./Läkarbanken

Finlands Rotaryservice generalsekreterare,
PDG Pentti Aspila, Forssa
E-post: secretary.general(at)rotary.fi
Telefon +358-40-580 3631

Anmälningsblankett (icke-bindande) på finska länk
Blanketten bör sändas endera per e-post till: rotarytoimisto(at)rotary.fi eller som brev till adressen: Finlands Rotarykansli, Stora Robertsgatan 9 C, 00120 Helsingfors

Share This