Pyhäjärven Rotaryklubilla on tärkeänä tavoitteena ollut nuorisotoiminta. Klubin kautta on ollut vuosivaihdossa 25 nuorta ja kesävaihdossa 20 nuorta. RYLA-koulutusta ei ole järjestetty klubin toiminta-aikana yhtään kertaa.

Maaliskuussa klubin ja lukion rehtorin kanssa keskusteluissa päätimme aloittaa RYLA-koulutuksen lukion kanssa yhteistyössä syksyllä 2019. Ryhmän koko on korkeintaan 10 opiskelijaa. Koulutus on lukion teemakurssi. Valitsimme koulutuksen teemaksi kansainvälisyyden. Rotaryklubi nimesi suunnittelutyhmään nuorisovaihdon työryhmän, jossa toimivat Anna-Leena Järvinen, Jarmo Vanha-aho ja Kerttu Rönkkö. Lukiota ryhmässä edustaa rehtori Tuija Vanha-aho.

Koulutusta esiteltiin lukiolaisille seuraavan vuoden kurssivalinnoissa. Ohjelmaa aikataulutettiin lukion opetusohjelmaan sopivaksi. Koulutuksen suunnittelussa oli mukana myös Pyhäjärven Kehitys jääkiekkotapahtuman tiimoilta.

14.8.2019 koulutuksen infoa tarkennettiin lukukauden alkaessa. Mukana oli kahdeksan koulutuksesta kiinnostunutta. Koulutuksen aloitus oli kesän aikana muuttunut, koska saimme heti elokuussa Pyhäjärven Kehityksen kautta TPS:n valmentajan haastattelun Marjoniemi Camping Challenge tapahtuman yhteydessä. Opiskelijat laativat kysymyksiä valmentajan tapaamiseen.

Infosimme koulutuksen tavoitteista, aikataulusta, ohjelmasta, vierailuista ja esitelmöitsijöistä. He ovat kaikki nuoria johtajia ja/tai klubimme kautta vuosivaihdossa olleita nuoria. Tarkensimme, että koulutus on maksuton ja koulutuksesta saa erillisen todistuksen mm. työnhakua varten. 

16.8.2019 aiheena oli Jääkiekkovalmentaja johtajana

TPS:n valmentaja Kalle Kaskinen kertoi jääkiekkojoukkueen johtamisesta ja vastaili opiskelijoiden kysymyksiin. Kaskinen painotti, että valmentajan tulee olla sinut itsensä kanssa ja lajia pitää ymmärtää. Valmentajan tulee olla avoin ja rehellinen, luoda ryhmän kanssa yhteistä tarinaa ja pystyä nostamaan jokaisesta pelaajasta hänen paras potentiaali sille pelipaikalle mikä hänelle on luontevin. Valmentaja on johtaja joka tekee ratkaisevat päätökset.

Opiskelijat kysyivät nais- ja miesjääkiekon valmentamisen eroista, mikä valmentamisessa on parasta ja paljonko siihen aikaa kuluu, sekä hyvän valmentajan ja pelaajan ominaisuuksista.

26.8.2019 Pyhäjärvisen Kärpissä pelaavan Miska Humalojan vierailu koulutuksessa ja lukion opiskelijoille

Kärppäpelaaja Miska Humalojalta kertoi pelaajan näkökulmaa johtamiseen. Luokka oli tupaten täynnä kuulijoita. RYLA-koulutuksen opiskelijat tekivät Miskalle etukäteen kysymyksiä, mitä haluavat tietää.

Miskalta haluttiin tietää uravalinnasta ja mitä jääkiekkoilijaksi eteneminen vaatii, minkälainen on hyvä valmentaja, miten valmentaja vaikuttaa pelaajan kehittymiseen, minkälainen on hyvä joukkuehenki ja miten se luodaan, mitä tarkoittaa jääkiekkojoukkueen tiiminä toimiminen. Miten häviö vaikuttaa pelaajaan ja mitkä ovat pelaajan tukijoukot. Opiskelijoita kiinnosti myös miten valmistautua pelaajauran päättymiseen.

Miska oli valmistautunut hyvin diaesityksin. Hän kertoi mielenkiintoisia esimerkkejä erilaisista valmentajista. Hän kertoi viiden valmentajansa kautta, miten valmentajien tapa valmentaa on muuttunut vuosikymmenen aikana.  Hyvä joukkuehenki tulee kun joukkueessa on hyvä olla, saa olla oma itsensä, joukkueessa on terve, kova kilpailu, luottamus ja avoimuus. Hyvästä joukkuehengestä kertoo paljon, kun hallille on mukava mennä joka päivä. Joukkue toimii tiiminä ja kaveria autetaan, ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä mm. ryhmätöitä tiimihengen nostamiseksi.

Ensimmäinen perjantai-ilta koulutuksessa (4.10.2019) aloitettiin tervetulokahveilla ja syömällä kahvila-Karnevaalin leipomaa ihanaa kasvispiirakkaa.

Koulutuksen alussa oli tarkennetun ohjelman läpikäynnillä. Sen jälkeen alettiin rakentamaan yhteistuumin pienissä ryhmissä katapulttia yhteisen sävelen löytämiseksi koulutukseen.

Katapulttia kokeiltiin urheilukentällä ja voittajaa ei löytynyt vaan kaikkien katapultti heitti yhtä pitkälle. Jokaisen katapultti oli tekijöidensä näköinen. Palkintona askartelusta ryhmät saivat palkinnoksi kahvilaliput Cafe Hymyyn.

Loppuillan aikana teimme testejä, minkälaisia oppijoita olemme. Pohdimme myös, miten niiden tulokset vaikuttavat mahdollisesti, minkälaisia johtajia olisimme niin kansallisena kuin kansainvälisenä johtaja. Muutama testi jäi kotitehtäväksi.

11.10.2019 Ylä-Savon Säästöpankki Optian aluejohtaja Ville Pekkala puhui johtajuudesta, liiketoiminnasta ja itsensä johtamisesta.

Opiskelijoita kiinnosti Villen urasuunnan etsiminen. Ville toi esille myös miten työntekijät löytävät omat polkunsa pankissakin omien vahvuuksien kautta. Tässä tuli hyvä liittymä opiskelijoiden omien osaamistesteihin. Opiskelijat saivat tietoa johtamisen muutoksesta enemmän coutsaamisen suuntaan. Johtajan tärkein työkalu on oma itsensä. Hänen on tunnettava voimavaransa ja pidettävä siitä aivan arkipäivän asioilla huolta.

11.10.2019 Johtamisesta projektissa kertoi Pyhäjärven Virtaa vapaaehtoisuudesta -hankkeen projektijohtaja Jenni Kumpumäki. Jenni toi hyvin esille projektin vaiheet suunnittelusta toteutukseen ja projektin tulosten kirjaamisen. Projekteja on pieniä ja suuria, kansallisia ja kansainvälisiä. Opiskelijat hoksasivat, että ovathan he tehneet koulussa pienimuotoisia projekteja.

11.10.2019 Blogin kirjoittamista. Rotex, Japanissa vaihto-oppilaana ollut Elina Vanha-aho opasti opiskelijoita kirjoittamaan koulutukseen liittyvää oppimispäiväkirjaa blogimuodossa.

Koulutus on lukion teemakurssi ja lukion kurssit tulee arvioida. Opiskelijat tekevät pienryhmässä blogin jossa pohtivat päiväkirjamuotoisesti oppimaansa annettujen pienten tehtävien pohjalta. Ryhmät jaettiin testeissä esiin tulleiden oppimistyylien mukaan. Blogiryhmän jäsenet jaettiin ryhmiin tehtyjen oppimistyylien perusteella. Ryhmän jäsenten tyylit ovat erilaisia ja se yleensä laajentaa pohdiskeltavan aiheen näkökulmia. Opiskelijat esittelevät bloginsa koulutuksen lopussa.

12.10.2019 aiheena olivat johtaminen, itsensä johtaminen, kulttuurien välinen vuorovaikutus, kokous- ja palaverikäytännöt sekä puheen pitäminen. Päivän päätteeksi keskusteltiin johtajan  käytöstavoista ja pukeutumisesta.

Suomenselän Osuuspankin pankinjohtaja Päivi Ruotoistenmäki kertoi johtamisen historiasta ja johtamisen muutokset aikojen saatossa. Tänä päivänä on ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen ovat johtamisen periaatteita. Johtaja on vuoropuhelussa henkilöstön kanssa, tekee työtä yhdessä, innostaa ja asettaa tavoitteita, jakaa vastuuta, luottaa ihmiseen ja on ihmisen arjessa. Itsensä johtamisessa on tärkeää olla rehellinen, luotettava ja uskottava, muistaa priorisoida asioita, kunnioittaa työtä, suunnittelee ajankäytön, pitää huolta omasta kehittymisestään, on oma itsensä ja tunnistaa stressireaktionsa.

Tulevaisuudessa kansainvälisyys johtamisessa on globaalin maailman todellisuutta. Silloin on tärkeää osata toimia vuorovaikutuksessa eri kulttuurien ihmisten kanssa. Miten kanssakäyminen eroaa mm. kokouksissa ja miten erilaiset kulttuurien toimintatavat voivat edistää tai estää tai saada ymmärtämään ihminen aivan väärin. Tästä kertoi kansainvälisyyskoordinaattori ja monissa kulttuureissa kokouksissa toiminut opettaja Hannele Tams. Esitys tuli videolähetyksenä miten nykyisin suurin osa kansainvälisistä kokouksista toteutetaan. Näin saimme siitäkin kokemuksen.

Hannele Tamsin esitystä kommentoi Taiwanilla Pyhäjärven rotariklubin kautta vuosivaihdossa ollut ja nykyisin kansainvälisessä Ginolis Oy:ssä töissä oleva insinööri Heikki Niemelä. Hän kertoi kokemuksistaan vuosivaihdosta ja siitä mitä on toimia mm. ukrainalaisten, kiinalaisten, taiwanilaisten, ranskalaisten ja yhdysvaltalaisten kanssa. Vaihto-oppilasvuosi on antanut rohkeutta lähteä kansainvälisiin tehtäviin ja osaamista vuorovaikutukseen erilaista kulttuureista olevien ihmisten kanssa.

Johtajan tärkeä työkalu on johtaa kokouksia ja palavereja sekä pitää puheita. Kokousten valmistelusta ja asiakirjoista kertoi äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Heini Rönkkö. Yhdessä opettajan kanssa opiskelijat valmistelivat kiitospuhetta päättäjäisipäivällisille.

Johtajan on oltava kaikin tavoin edustava. Johtajan käytöstavoista, pukeutumisesta, tyylistä kertoi kosmetologi, tyyli/värianalyysiosaaja Maritta Lappalainen, Kauneushoitola Maritta. Opiskelijat pohtivat omaa värimaailmaa ja etsivät muotilehdistä omaan tyyliin sopivaa pukeutumista. 

15.11.2019. Koulutuksen toiseksi viimeisenä päivänä vierailimme Ponssen tehtaalla Vieremällä. Aiheena oli perheyrityksen yritystoiminnan jatkaminen ja kansainvälisyys johtamisessa.

Vierailun aikana Pyhäjärviset Aila Ruotanen ja Jari Aittokoski kertoivat Ponssen tarinasta ja metsäkoneiden valmistuprosessista. Ääneen pääsivät videon välityksellä niin perustaja Einari Vidgren kuin nykyinen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgren. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla, miten pienestä kotipajasta lähtenyt yritys on kasvanut kansainväliseksi yritykseksi.

Einarin peräänkuuluttamat arvot rehellisyys ja työntekijöiden tasa-arvoinen kunnioittaminen ovat yrityksessä voimissaan.

Pikaisella kierroksella tehtaan puolella näimme metsäkoneen syntymistä. Opiskelijat kokivat vierailulla kansainvälisyyden ympäröivän heitä. Tulevaisuuden opiskelumahdollisuuksia arvellessa, kielten opiskelu on tärkeää kansainvälisessä yrityksessä toimiessa. Venäjän ja kiinan kielen taitajia tulevaisuudessa tarvitaan alalla kuin alalla, niin myös Ponssella.

RYLA-koulutuksessa jokainen tapahtuma on ollut koulutuksellinen. Ponsselta siirryttiin valmistautumaan juhlapäivällisille. Pitäähän johtajan olla edustava. Siksi suuntasimme kaunistautumaan. Kampaajat ja kosmetologit odottivat meitä Hymy In kampaamossa. Itse kukin sai valita, minkälaista palvelua halusi. Laitettiin hiuksia ja meikattiin ilmettä freesiksi.

Viimein pääsimme juhlapäivälliselle Golden Domeen. Nuorisovaihtotiimi tervehti kaikki osallistujat. Kättely sujui mainiosti koska opettelimme sitä koulutuksessa.

Jokainen hetki oli koulutustilaisuus. Salivastaava Kati Paananen kertoi menusta ja ruokailuetiketistä. Saimme hyvin tietoa missä järjestyksessä ruokailuvälineitä käytetään ja mihin ne asetellaan aina ruokailun päätteeksi.

Menu oli kolmen ruokalajin menu.

Presidentti Kerttu Rönkkö kertoi lyhyesti koulutuksesta ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Malja nostettiin ahkerille Ryla-opiskelijoille ja rotareille, jotka olivat koulutuksen järjestäneet. Ruokailun lomassa Rotarypiirin 1400 terveiset toi Kuhmon Rotaryklubin jäsen ja piirin nuorisotyöryhmän jäsen Ritva Komulainen. Hän kertoi, mitä on rotaritoiminta. Rotex Elina Vanha-aho toi esille maailmaa vaivaavan johtajapulan ja vapaaehtoistyön tärkeyden. Päivällisen lopuksi Ryla-opiskelija Pekka Kangas piti kiitospuheen. Näin tuli harjoiteltua kurssin aikana saatua puheen pitämisen oppeja.

16.11.2019. Viimeinen koulutuspäivä. Sen aiheena oli johtajan jaksaminen johtamistyössä. Aiheesta kertoi fysioterapeutti ja yrittäjä Irina Kraft Irinan Ilopilkusta Äänekoskelta.

Irina oli Rotaryklubin vaihto-oppilaana Australiassa 1990-luvulla. Hän kertoi kokemuksistaan vaihtovuodesta. Vuosi oli antanut rohkeutta tarttua erilaisiin haasteisiin ja hyvän englannin kielen taidon. Irinan viesti oli hyvinkin tuttua, mutta me unohdamme asiat jokapäiväisessä työn ja opiskelun touhussa.

Tärkeää muistaa

 • fyysisen työn vastapainoksi aivoja rasittavaa vapaa-aikaa ja toisinpäin
 • puhu itsellesi kauniisti
 • priorisoi ystävät ja läheiset
 • opi delegoimaan
 • työn tauottaminen; taukojumppa, talon ympäri kipaisu yms.
 • säännöllinen ruokailu ja monipuolinen terveellinen ruokavalio
 • säännöllinen liikunta
 • riittävä uni
 • verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa
 • työroolin ja vapaa-ajan roolin erottaminen
 • fyysisen työn vastapainoksi aivoja rasittavaa vapaa-ajan toimintaa ja päinvastoin

Irinan esityksen jälkeen päivän päätteeksi viimeisteltiin ja esiteltiin blogia sekä saatiin todistukset.

Pienryhmäblogissa pohdimme oppimista koulutuksen aikana. Opimme paljon johtamisesta ja kaikista siihen liittyvistä aihealueista. Kiitos Rotaryklubi ja kouluttajat.

Kiitos lahjoittajille, luennoitsijoille ja muutoin koulutukseen osallistujille.

Share This