Todella mielenkiintoisen esityksen start-up yritysten haasteista runsaslukuiselle osallistujajoukolle piti pääomasijoittaja Ali Omar.

Start-upit ovat kaikkein riskialttein sijoituskohde, joista 90% kuolee.

Näitä yrityksiä rahoittaa ensi kädessä yrittäjien lähipiiri. Jos liikeidea vaikuttaa kiinnostavalta, seuraavassa vaiheessa voivat tulla mukaan Omarin kaltaiset enkelisijoittajat. Myöhemmin mukaan voivat sitten tulla suurempia panostuksia kasvuyritykseen tekevät venture capital sekä private equity tyyppiset sijoittajat.

Omarin mukaan enkelisijoittajan tulee rajata kokonaissijoituksensa määrä kymmeneen prosenttiin omaisuutensa arvosta ja hajauttaa se 20 – 40 eri yrityksen kesken. Koska suuri osa sijoituskohteista epäonnistuu, vuosittaisen tuottovaatimuksen täytyy olla korkea.

Esitelmöitsijä luonnehti start-upin haasteita termillä ”Game of Unknowns” sekä selvitteli yrityksen menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Itse tuotteen ohella keskeistä on kova työnteko, jota ei voi rajoittaa virkamiehen aikatauluun. Tuotteen hinnanasetanta liian alhaiseksi on eräs yleisimpiä uuden yrittäjän virheitä – varsinkin jos asiakassegmentointia ei ole riittävän tarkasti määritelty.

Share This