Onnea uudelle presidentille!

Porvoon Läntisellä – Borgå Västra rotaryklubilla oli käätyjen vaihto torstaina 11. kesäkuuta. Käädyt luovutti uudelle presidentille Päivi Kippo-Edlundille presidentti Harri Koponen, josta tuli nyt past presidentti. Tilaisuus pidettiin Ravintola Bistro Gustafin juhlasalissa

.

Uudella presidentillä Kippo-Edlundilla on rotarytoiminnasta muodostunut jo kattavasti kokemusta, sillä hän on muun muassa toiminut piirimme 1420 Itämerifoorumin (entinen komitea) puheenjohtajana.

Hän on myös ollut valmistelemassa ja käynnistämässä Baltic Sea Rotary Action Network -projektia, BASRAN. Projekti on yhteistyöhanke piirin 1410 kanssa.

Kippo-Edlund on ollut mukana yhteistyössä, joka koskee Tukholman alueen piirin ja Suomen piirin 1410 kanssa tehtyä Global Grant -rahoitushakemusta Itämeri-projektille.

-Varsinainen Itämeren ympärysalueen rotarien Itämeri-verkosto sai alkusysäyksen Hampurin konferenssissa viime kesänä, jossa Itämerifoorumilla oli oma osasto. Kyseessä olevan verkoston s-postilistalle tuli noin 150 nimeä, klubin tuore presidentti esittelee.

-Klubimme osallistuu edellä mainittuihin projekteihin edelleenkin.

Presidentti Päivi Kippo-Edlund tähdentää, että klubin toimintasuunnitelman painoalueet vuosille 2020-2021 ovat Itämeren vaaliminen ja nuorison elämän valmiuksien parantaminen.

Painopisteet

-Itämeren ja lähivesien vaaliminen.

-Sinilevähavainnointi Porvoon edustan merialueella.

-Vesistötutkimusrepun käytön aktivointi/kehittäminen kouluissa.

-Siisti Biitsi –rantojensiivoustalkoot.

-Yhteistyö Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen ilman- ja vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

-Osallistuminen piirien 1420 ja 1410 Baltic Sea Rotary Action Network –GG-projektiin.

-Osallistuminen piirin 1420 Itämeri-foorumin toimintaan.

-Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Porvoossa. Korona-tilanteesta johtuen kohderyhmän tuentarve voi olla entistä suurempi.

-Toimenpiteiden määrittelyvaihe viedään loppuun syksyn aikana.

-Viime kaudella järjestetyn työpajan tulosten pohjalta järjestetään työpaja syksyllä, jossa sovitaan käytännön toimenpiteistä kaudelle 2020-2021.

-Koulukiusaaminen aiheena vaatii syventämistä: voisi olla yksi viikkokokouksen teema.

Teksti ja kuva Maarit Gabrielsson

Share This