Tällä hetkellä voimassa olevista koronapandemian rajoitustoimista johtuen kokouksia ei voida normaalisti järjestää. Keväälle suunniteltua ja ilmoitettua ohjelmaa on jouduttu jo nyt useaan otteeseen muuttamaan. Kokouksia on järjestetty normaali- ja etäkokouksen ydistelminä ja myös pelkästään etäkokouksina. Joitakin kokouksia on jouduttu ja joudutaan varmasti vielä jatkossakin jopa peruuttamaan. Kevään ohjelmasta tiedotetaan sitä mukaa, kun varmistukset kokousten suhteen saadaan.

Share This