Året 2020 har varit exceptionellt utmanade – med coronautbrottet på våren som eskalerade till en pandemi och den andra virusvågen som pågår för fullt just nu. Det rådande läget har tyvärr föranlett oss att ställa in våra decembermöten och traditionella evenemang i anslutning till den förestående jul- och nyårshelgen.

Vi avser nu att starta upp det nya året med ett första veckomöte fredagen den 22 januari 2021. Med hänsyn till osäkerheten i och med coronapandemin och de restriktioner som gäller planeras årets första veckomöte och efterföljande möten under våren att genomföras som kombinerade när- och distansmöten med högst 10 personer i konferensrummet och resterande deltagare digitalt på distans.

Vi vill härmed framföra till er alla ett stort tack för era insatser under året och önskar alla klubbmedlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2021!

Sköt om er och håll er friska!
Nagu Rotaryklubb


Share This