NRK tar time-out över nedstängningen!
Nagu rotaryklubb höll sitt styrelsemöte senaste fredag 5.3 och konstaterade att coronapandemin fortsätter hålla sitt järngrepp om oss. Styrelsen har därför beslutade att ställa in alla veckomöten fram till fredag 9.4.

UPPSTART! (denna komplettering tillagd den 28.5 av IKP)
Vi startade upp på nytt den 16.4 med ett ”hybridmöte” efter ett längre uppehåll på närmare två månader p.g.a. det kritiska coronaläget. Följande inledande veckomöten har genomförts:
– Den 16.4.2021 – vår Östersjöambassadör Annastina Sarlin höll introduktion i årets algrapporteringsprojekt. Läs mera på Facebook och Instagram.
– Den 23.4.2021 – intressant Klubbmöte (3 min) översyn av klubbens veckomötesprogram vår -och försommar 2021.
– Torsdagen den 6.5.2021 veckomöte på distans ombord på Öjenfärjan vid rutten Käldinge fiskehamn – Öjen. Temat denna afton var Rotary Foundation med målsättningen ”Doing Good!”. Läs mera i Facebook och Instagram.
– Klubben samlades 20.5 vid ”Kalles golfrange” i Nagu i perfekt golfväder under ledning av 2.klubbmästare Pekka Alho. Bland klubbens medlemmar finns både glada golfentusiaster och noviser som aldrig hållit i en golfklubba

Läs mera om våra möten m.m på våra sociala medier:
Facebook Nagu rotaryklubb på Facebook
Instagram Nagu rotaryklubb på Instagram

Share This