Tooltip TextNagu Rotaryklubb firade festligt presidentbyte vid restaurang L’Escale i Nagu, Åbo skärgård 🇫🇮 den 1 juli. Vår nytillträdde Distriktsguvernör Mikko Lindeman med hustru Helena närvarade som hedersgäster. Avgående presidenten Inguar Karlsson-Parra överlämnade, efter två genomförda tjänsteår, ordförandeskapet till tillträdande presidenten Maija Elenius som skall fortsätta att lotsa klubben mot nya utmaningar.

Distriktguvernören förrättade bytesceremonin. I samband med presidentbytet överlämnades till Inguar en PHF – Paul Harris Fellow utmärkelse från rotarydistriktet D-1410 för välförrättad tjänst som klubbpresident. Distriktguvernören överlämnade också en PHF till Aaro Söderlund för förtjänstfulla insatser.
Inguar hade dessutom glädjen att som avgående president överräcka en PHF från Nagu rotaryklubb till Aaro Söderlund för mångårigt goda och förtjänstfulla insatser för Nagu rotaryklubb. Inguar överlämnade även personliga gåvor till särskilt välförtjänta tjänstemän i klubben. Tillträdande presidenten Maija önskades god lycka och all framgång i den nya tjänsten.
Tack alla för två fina år med önskan om en skön sommar!

Distriktguvernör Mikko Lindeman, Nagu RK president Maija Elenius och past president Inguar Karlsson-Parra

Share This