Lääkäripankki

      

Suomen Rotarypalvelu ry / Lääkäripankki, Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) perustettiin vuonna 1999. Lääkäripankki toimii kaikkien Suomen piirien yhteistyöelimenä, jonka käytännön toiminnasta vastaa Suomen Rotarypalvelun hallituksen nimeämä johtoryhmä.

Johtoryhmä huolehtii toiminnan rahoituksesta, suhteista ja raportoinneista viranomaisiin sekä järjestää lääkärien ja muun terveydenhuollon henkilöstön rekrytoinnin Afrikassa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan. Se järjestää myös lähetettävien vapaaehtoisten perehdyttämisen. Johtoryhmään kuuluu lääkärikoordinaattoreita ja projektihallinnan ammattilaisia, jotka hoitavat vapaaehtoistoimintana työn käytännön organisoinnin.

Ensimmäiset kuusi lääkäriä lähetettiin Suomesta Tansaniaan vuonna 2003. Sitä ennen muutama lääkäri toimi kehitysmaissa Ruotsin rotareiden lääkäripankin puitteissa. Vuosina 2002–2014 on pienin poikkeuksin ollut käytettävissä kansalaisjärjestöjen hanketukea Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoista. Hanketuki on kattanut 85 prosenttia lääkäreiden lähettämisestä aiheutuvista kuluista. Rotarien 15 % omarahoitusosuus on kerättiin piirimaksujen yhteydessä.

Hanketuen turvin on voitu lähettää Tansaniaan vuosittain 10-30 terveydenhuollon ammattilaista. Toiminta on perustunut ensisijaisesti lääkäreiden ja hoitotiimien koulutukseen sovituissa sairaaloissa Tansaniassa. Opetussairaaloissa on keskitytty erikoislääkäreiden ja muissa sairaaloissa koko hoitoketjun henkilökunnan osaamisen parantamiseen.

Lääkäripankki on yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Suomen Kristillisen Lääkäriseuran ja Vammaiskumppanuus ry:n kanssa aloittanut vuonna 2017 entistä laajemman terveydenhuoltohankkeen nimeltään Terve Tansania.  Hankkeen painopiste on terveyssektorin toimijoiden vahvistamisessa Tansaniassa. Lääkäripankki on hankkeen vastuullinen toimija. Ulkoministeriö on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vuodelle 2020 valtion kehitysyhteistyömäärärahoista, ja vuoden aikana valmistellaan jatkohanketta ja sen rahoitusta. Lääkäripankki on aktiivisesti mukana erilaisissa Rotary-tapahtumissa, sekä tekee yhteistyötä alan muiden järjestöjen kanssa.

Kokoontumistiedot

Paikka:
Lappeenrannan Upseerikerho
Upseeritie 2
53900 Lappeenranta

Aika:
Kevätkaudella 2022 joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas keskiviikko 17-18 Eletään koronatilanteen mukaan.

Varmista tapahtumista

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This