KOKOUSKUTSU
Kuusamon Rotaryklubi ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 28.5.2020 alkaen klo 17.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi
– hallituksen esitykset klubin sääntöjen pykälien 5, 8, 9, 11, 12, 13 ja 14 muuttamiseksi
– esitys syyskokouksessa 2019 tehdyn hallituksen kokoonpanoa koskevan päätöksen (1+5) muuttamiseksi
– esitys syyskokouksessa tehtyjen henkilövalintoja koskevien päätösten (hallitus ja muut toimihenkilöt) muuttamiseksi.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kokous toteutetaan alla selvitetyllä tavalla. Koska kaikilla jäsenillä ei todennäköisesti teknisistä syistä ole mahdollista osallistua varsinaiseen kokoustapahtumaan 28.5.2020, on heille varattu mahdollisuus lausua etukäteen mielipiteensä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällaiset henkilöt kirjataan pöytäkirjaan erikseen osallistuneiksi.

 1. Kokouskutsu lähetetään klubin sääntöjen 9§:n mukaisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostilla kaikille klubin jäsenille. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan klubin kotisivuilla kohdassa Ajankohtaista
  2. Kokousmateriaali ja etukäteen laadittu pöytäkirjaluonnos päätösehdotuksineen lähetetään viimeistään 7 päivää ennen kokousta kaikille klubin jäsenille tutustumista varten. Luonnoksessa on tarvittavin osin vaihtoehtoisia päätösehdotuksia.
  3. Jäseniä pyydetään ottamaan kantaa pöytäkirjan luonnokseen etukäteen ja ilmoittamaan niistä presidentille kokousta edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä.
  4. Tarvittaessa hallitus käsittelee tehdyt muutosesitykset ennen kevätkokousta.
  5. Varsinainen kokous toteutetaan nettikokouksena, jonka osallistumislinkki lähetetään sähköpostitse kaikille klubin jäsenille kokousta edeltävänä päivänä. Kokoukseen voi osallistua joko tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella kuva- ja ääniyhteydellä tai puhelimella pelkästään ääniyhteydellä.
  6. Nettikokouksessa käydään läpi esityslistan kohdat normaalin kokouskäytännön ja pöytäkirjan luonnoksen mukaisesti ottaen huomioon siihen mahdollisesti ennen kokousta ja kokouksessa tehdyt muutokset.
  7. Pöytäkirjan allekirjoittavat normaaliin tapaan nettikokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastavat nettikokouksessa valitut mukana olleet pöytäkirjantarkastajat

Jäseniä pyydetään myös ottamaan kantaa pöytäkirjaluonnoksen lisäksi edellä esitettyyn poikkeukselliseen kokousmenettelyyn.

Esityslista lähetetään sähköpostitse vain klubin jäsenille sääntöjen mukaisen kokouskutsun liitteenä.

Kuusamossa 12.5.2020

Hallituksen puolesta
Jukka Tarjanne
presidentti

Share This