Seppo Määttä

”Aikamme yhteiskunnallisten ilmiöiden monimutkaisuus ja keskinäisriippuvuudet luovat haasteita julkisen sektorin toiminnalle”, Seppo Määttä totesi Espoo Meri Rotaryklubin kokouksessa torstaina 19. marraskuuta.  Valtioneuvoston kanslian strategiaosastolla osastopäällikkönä toimiva Määttä kertoi valtioneuvoston tulevaisuustyöstä, yhteiskunnallisista ilmiöistä, niiden johtamisesta ja toimintamalleista, joilla eri hallinnonalat ja ministeriöt voivat vastata haasteisiin.

Valtioneuvoston kanslia tekee yhteistyössä ministeriöiden kanssa tulevaisuustyötä, jossa yhteiskunnan toimintaympäristöä analysoidaan, laaditaan tulevaisuuskatsauksia arvioimalla sosiaalisia, teknologisia, taloudellisia ja poliittisia sekä ympäristöön liittyviä muutostekijöitä.

”Tämän päivän ilmiöt ovat monimutkaisia ja riippumattomia institutionaalisista rakenteista ja maantieteellisistä rajoista”, Määttä arvioi. Laaja-alaiset riskit ja vaikutukset kohdistuvat ympäristöön, ilmastoon, sosiaaliseen eheyteen, työhön, oppimiseen, turvallisuuteen, talouteen, yhteiskunnalliseen vakauteen sekä eri ikäluokkiin. Osa ilmiöistä on vielä kohinan kaltaisia heikkoja signaaleita, jotka vahvistuvat myöhemmin ilmiöiksi ja edelleen trendeiksi.

Yhteiskunnallisten ilmiöiden johtaminen on usein haasteellista, koska ilmiöt liittyvät useisiin hallinnonaloihin. Vastuiden hajautuminen hallinnollisiin rakenteisiin ja 12 ministeriöön edellyttävät siksi toimenpiteiden koordinaatiota.

Määttä esitteli ilmastonmuutoksen esimerkkinä systeemisestä ilmiöstä, jossa Suomen tavoitetta kohti hiilineutraalisuutta tuetaan ilmasto- ja energiapoliittisella ministerityöryhmällä. Toimintamallina voi olla ilmiöpohjainen osaamisten tunnistaminen, kohdentaminen ja johtaminen sekä eri toimijoiden yhteistyö laaja-alaisessa toimijaekosysteemissä.

 

 

Share This