Kehittämispäällikkö Eero Venäläinen Uudenmaan liitosta kertoi Espoo Meri rotareille sote- ja maakuntauudistuksesta. ”Uudistuksen tavoitteena on luoda Uudestamaasta Euroopan paras alue elää ja toimia sosiaalisen kehityksen ja kilpailukyvyn mittareilla arvioituna”, totesi Venäläinen rotariklubin viikkokokouksessa 24. toukokuuta.

Venäläinen kertoi, että tavoitteena on siirtyä palvelujen tuotannon kannalta turvallisesti uuteen toimintamalliin, mutta samalla uudistaa toimintaa rohkeasti. Kehittämistyössä luodaan uusi toimintamalli hallituksen lakiesityksessä määriteltyjen 26 pakollisen palvelun tuottamista varten. Uudistusta valmistelee Uudellamaalla 200 henkeä, joista suurin osa on osa-aikaisia. Merkittävin kehittämiskohde liittyy tietojärjestelmiin. Alustavan arvion mukaan Uudenmaan maakuntahallinnon talousarvio vuonna 2020 on noin 6 miljardia Euroa ja henkilöstö 60.000 työntekijää.

Eero Venäläinen toimii kehittämispäällikkönä Uudenmaan liitossa sote- ja maakuntauudistustyössä. Uudenmaan liitto on 26 kunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä. Liitto vastaa viranomaisena Uudenmaan kehittämisestä toimenpiteillä, joilla parannetaan maakunnan kilpailukykyä, väestön hyvinvointia ja osaamista. Tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet ovat maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät.

Share This