Ryhmäpäällikkö Laura Uusitalo Suomen ympäristökeskuksesta esitteli Rotareille 27.8.2015 Itämeren ominaispiirteitä ja nykytilaa. Hän kertoi, miten Itämeren syvyys ja olosuhteet vaikuttavat Itämeren pintaveden ja merenpohjan tilaan. Uusitalo esitteli myös Ympäristökeskuksen mittaustuloksia Itämeren nykytilasta. Esitys tukee Suomen Rotarien Itämeren pelastamiseen tähtäävää työtä.

Itämeri on suhteellisen matala ja vähäsuolainen. Uusitalo kertoi, että laskelmien mukaan kestää 30-50 vuotta veden täydelliseen vaihtumiseen. Itämeri on murtovettä, jossa on sekä suolaisen että makean veden alueita ja eläinlajeja. Jotkut lajit ovat sopeutuneet hyvin murtoveteen toiset huonommin. Esityksessä havainnollistettiin, miten Itämeressä olevat sekä lämpötilan että suolaisuuden harppauskerrokset vaikeuttavat merkittävästi veden sekoittumista. Itämereen saapuu ajoittain Tanskan salmien kautta suolapulsseja, joiden vaikutukset ulottuvat Suomenlahdelle saakka. Pulssien seurauksena Itämeren pääaltaaseen virtaa suolaista ja hapekasta vettä, mikä kykenee hapettamaan ja syrjäyttämään Itämeren syvänteiden vettä.

Ympäristökeskus seuraa meren ja vesistöjen tilaa monipuolisten mittausten ja omien Aranda ja Muikku tutkimusalusten avulla. Keskus tuottaa tietoa meren tilasta ja myös raportoi Euroopan Unionille sen asettamien direktiivien vaatimusten mukaisesti. Laura Uusitalo kertoi, että vuonna 2012 tehty tilanarvio osoitti, että hyvällä tasolla ovat mm vieraslajien määrä, hydrologisten olosuhteiden muutokset ja merenpohjan koskemattomuus. Vastaavasti heikommalla tasolla ovat mm rehevöityminen, biologinen monimuotoisuus, epäpuhtaudet vedessä ja merieliöiden epäpuhtaudet. Rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma, ja lisääntyneet sinileväkukinnat sen kenties näkyvin oire. Rehevöitymistä aiheuttavat mereen valuma-alueelta huuhtoutuvat ja pistemäisten kuormittajien päästämät ravinteet typpi ja fosfori.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos ja on osa valtion ympäristöhallintoa. SYKE tuottaa tietoa ja ratkaisuja Itämeren, vesistöjen ja vesivarojen suojelun ja kestävän käytön tueksi. Vesitilanteen seurantatiedot ja levätilannetiedotukset ovat julkisuudessa näkyviä tuotteita. SYKE ja sen edeltäjäorganisaatiot ovat keränneet havaintoja meren, jokien, järvien ja pohjavesien fysikaalisesta, kemiallisesta ja biologisesta tilasta sekä haitallisten aineiden pitoisuuksista 1800-luvulta saakka.

Share This