STTK:n puheenjohtaja Antti Palola kertoi rotareille torstaina 2. maaliskuuta työmarkkinatilanteesta ja Sipilän hallituksen aloitteesta valmistelussa olevista ja jo sovituista työmarkkinaratkaisuista. Palola johtaa STTK:n neuvottelutoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista ja on ollut mukana valmistelemassa ja neuvottelemassa viime aikojen keskeisiä työmarkkinauudistuksia.

Espoo Meri Rotaryklubin viikkokokouksessa puhunut Palola kertoi uuden työmarkkinamallin rakentamisesta, kilpailukykysopimuksen laatimisesta ja työaikamuutosten neuvotteluista. Hän arvioi vientivetoisen työmarkkinamallin tulevaisuutta ja keskitettyjen työmarkkinaratkaisujen ja yrityskohtaisen sopimisen merkitystä ja haasteita

-Työllä ja työelämällä on keskeinen merkitys sekä henkilötasolla että hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen ja eläkkeiden rahoituksessa, arvioi Palola.

Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa työelämän uudistuminen ja yritysten toimintaympäristö kiinnostivat rotareita. Palola totesi start-up-yritysten ja suuryritysten johdon näkemysten eroavan suuresti arvioitaessa yritysten toimintaedellytyksiä. Osaamisen kehittäminen ja uusi teknologia nähdään kuitenkin mahdollisuutena nostaa tuottavuutta ja lisätä talouskasvua, ja siten vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan perusteita.

Share This