Valmisteluvaiheessa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten avulla voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti nykyistä parempia ja vaikuttavimpia palveluja, totesi kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti Espoo Meri Rotaryklubin kokouksessa 10. marraskuuta. Hän esitteli rotareille sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteita ja nykyvaihetta, eduskunnan muita ajankohtaisia asioita sekä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 hankkeita.

Sanna Lauslahti on Kokoomuksen kansanedustaja, joka valittiin eduskuntaan vuoden 2007 vaaleissa. Eduskunnassa hän on sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen sekä tulevaisuusvaliokunnan varajäsen. Lauslahti on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on lisäksi väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi ja on väitöskirjassaan perehtynyt syvällisesti julkiseen talouteen sekä sosiaali- ja terveystoimeen. Hän on myös Espoon kaupunginvaltuuston jäsen.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyy suuri julkisen sektorin tehostamispotentiaali, totesi Lauslahti kokouksessa. Uudistusta koskevat lakiesitykset ovat olleet lausuntokierroksella. Tämän jälkeen ministeriöt tekevät niistä yhteenvedon ja hallitus päättää lopullisesta esityksestä, joka annetaan eduskunnalle.

Hän kertoi rotareille väitöskirjassaan tarkastelemiaan ja sote-uudistuksessa esillä olevia keinoja erikoissairaanhoidon kustannustenhallintaan ja tapoja saada kustannustehokkaasti parempia ja vaikuttavimpia palveluita. Hän kertoi, miten hallituksen ja kansanedustajien työ on muuttunut nykyisen hallituksen aikana. Lauslahti esitteli rotareille myös muita eduskunnan ajankohtaisia asioita kuten keskustelua USAn presidentinvaalien tuloksesta, opposition vaihtoehtobudjettien käsittelyä, hallituksen toiminnan puolivälitarkastelua keväällä sekä budjettilakien käsittelyä valiokunnissa.

Lauslahti kertoi rotareille myös eduskunnassa toteutettavista Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 hankkeista. Kantavana teemana on yhdessä tekeminen sekä lapset ja nuoret. Tulevaisuusnäkökulma muistuttaa eduskunnan päätösten kantavuutta ja merkitystä, totesi Lauslahti. Esimerkkeinä hankkeista hän mainitsi tammikuussa toteutettavat Kansanedustajat kouluissa -kampanjaviikot ja nuorten piirtäjien näyttely eduskunnan kirjastossa. Toukokuussa on myös Tulevaisuuden kuusi – kampanja, jolloin istutetaan eduskuntametsikkö symbolisoimaan Suomen kasvua ja tulevaisuutta.

Share This