Etelä-Suomen ja Viron rotarypiirin 1420 kuvernööri Liisa Stjernberg tutustui Espoo Meri Rotariklubiin torstaina 30. marraskuuta. Vierailun aikana kuvernööri keskusteli klubin jäsenten kanssa rotariuden keskeisistä asioista ja kuunteli jäsenten ajatuksia klubin ja rotaryorganisaation toiminnasta. Keskeisiä keskusteluaiheita olivat klubin jäsenkehitys, rotareiden projektit ja piirin toiminnan yleinen tunnettuus.

Keskusteluissa nousi esille rotarypiirin, piirineuvoston ja Suomen Rotary ry:n rooli suomalais-virolaisessa Rotarytoiminnassa. Espoo Meri Rotaryklubin jäsenet ovat suhteellisen hyvin tietoisia piirin toiminnasta klubin jäsenen Markku Stenvallin kuvernöörikauden tilaisuuksien kautta. Piirineuvoston ja komiteoiden toiminnalta odotetaan kuitenkin enemmän näkyvyyttä.

Kuvernöörille esiteltiin myös klubin projekteja nuorisovaihtoa, osallistumista silakkasoutuun, SchelterBox-lahjoituksia ja kouluyhteistyötä. Keskustelussa jäsenet tukivat muiden klubien esittämää toivetta ehdotuksista joko koko piirin tai kaikkien piirien yhteisistä projekteista. Esimerkkinä näille ehdotuksille toimivat keräys Uudelle Lastensairaalalle, nuorisovaihtotoiminta ja Lääkäripankki. Stjernberg kertoi, että Itämeren suojelu voisi olla uusi koko piirin kattohanke. Hän otti esille myös Hangon Rotaryklubin haasteen kaikille rotareille ilmastolupauksesta, jolla jokainen lupaa vähintään puolittaa hiilijalanjälkensä seuraavien kymmenen vuoden.

Share This