”Korkeimman oikeuden tuomarin työ on mielenkiintoista ja hyvin motivoivaa, koska se tarjoaa monipuolisuuden vuoksi hyvät mahdollisuudet uuden oppimiseen”, totesi oikeusneuvos Mika Ilveskero rotareille. Ilveskero vieraili Espoo Meri Rotaryklubin kokouksessa 7. helmikuuta ja kertoi korkeimman oikeuden tehtävistä, jäsenistä ja päätösprosessista.

”Korkein oikeus KKO käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa. Keskeinen tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä ja siten yhtenäistää oikeuskäytäntöä ja varmistaa, että tuomioistuimet tulkitsevat lakia samalla tavalla”, kertoi Ilveskero. KKO antaa myös lausuntoja armahdusasioista ja rikoksentekijöiden ulkomaille luovuttamista koskevissa asioissa.

Korkeimpaan oikeuteen voi valittaa hovioikeuksien sekä eräistä vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden päätöksistä. Ilveskero hahmotteli KKOn päätösprosessia ja kertoi esittelijöiden ja tuomarien tehtävistä, valituslupakäsittelystä, ratkaisuehdotuksen laadinnasta ja valituskäsittelystä sekä tuomion perustelujen laadinnasta.

Korkeimmassa oikeudessa on presidentti ja tällä hetkellä 18 jäsentä. KKOn virassa toimivat jäsenet ovat oikeusneuvoksia. Jäsenet ovat ennen nimitystään toimineet erilaisissa lakimiestehtävissä. Mika Ilveskero aloitti korkeimman oikeuden jäsenenä syyskuussa 2017.  Sitä ennen hän työskenteli Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:ssa. Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1990.

Share This