Maapallon ilmasto on muuttumassa nopeasti. Espoo Meri rotarit perehtyivät 20.4. klubin jäsenen Kari Tillin johdolla satelliittien mittalaitteiden keräämään aineistoon ilmastonmuutoksesta. Havaintojen perusteella suunta on selkeä: Ihmisten toimenpiteet muuttavat ilmakehää ja kasvihuonekaasujen määrän kasvun kautta lämmittävät maapalloa.

Kokouksessa tutustuttiin aluksi ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasujen merkitykseen ilmiönä. Kasvihuonekaasut päästävät auringosta tulevan säteilyn lävitse mutta eivät kaikkea maapallon lämpösäteilyä karkuun. Sen takia maapallon lämpötila on keskimäärin +15 astetta, kun se ilman kasvihuoneilmiötä olisi -18 astetta. Tämän jälkeen rotarit tutustuivat ESAn ja NASAn satelliittien havaintoihin otsoniaukosta, hiilidioksidin ja metaanin pitoisuuksien noususta ilmakehässä, maapallon keskilämpötilan kohoamisesta, arktisen merijään ja jäätiköiden sulamisesta ja lumen peittämän alueen pienenemisestä sekä merenpinnan kohoamisesta.

Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC ja alan tutkijat ovat lähes yksimielisiä ilmastonmuutoksesta. IPCC arvioi, että ilmasto lämpenee todennäköisimmin 1,8 – 4,5 astetta aikavälillä 1990 – 2100. Vaikka yksittäiset tieteentekijät ovat ilmaisseet erimielisyytensä IPCCn tuloksista, ilmastotieteilijöiden ylivoimainen enemmistö (97 prosenttia) yhtyy niihin.

Kuva: ESAn Sentinel 3 satelliitti

Share This