Espoo Meri Rotaryklubi yhdessä rotarypiirien 1420 ja 1410 muiden klubien kanssa on sitoutunut suorittamaan sinileväseurantaa Itämeren rannikolla. Espoo Meri klubi tekee viikoittain viidellä paikalla Espoon rannikolla sinilevähavaintoja, joita Suomen Ympäristökeskus käyttää valtakunnallisten leväennusteiden laadinnassa.

Sinileväkukinnat ovat Itämerellä jokavuotinen ongelma. Ihmisten toiminnan seurauksena fosforiravinnetta on runsaasti tarjolla, mikä edesauttaa sinileväkukintojen muodostumista Itämerellä. Suomen merialueilla sinileväkukinnat ovat yleisiä veden ollessa lämmin heinäkuun loppupuolella ja elokuun alussa. Sinilevät voivat tuottaa myrkyllisiä tai muutoin terveydelle haitallisia yhdisteitä.

Suomen ympäristökeskus, SYKE on kesäaikana tiedottanut sisävesien ja rannikkoalueiden sinilevätilanteesta. Raportit ovat perustuneet viranomaisten ja vapaaehtoisten kansalaisten tekemiin sinilevähavaintoihin. Havaintojen määrä ei ole ollut Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla riittävän suuri.

Rotarypiirit 1410 ja 1420 ovat sitoutuneet suorittamaan sinilevähavainnointia lähes koko Suomenlahden ja Saaristomeren alueella alkavana kesäkautena. Rotarit ovat sopineet SYKEn kanssa, että rannikon klubit organisoivat alkavalla kesäkaudella havainnointipisteiden verkoston, joka ulottuu Loviisasta Halikonlahdelle sekä kattaa osan Turunmaan saaristoa, Ahvenanmaata ja rannikkoalueella pohjoiseen suuntaan.

Rotarit seuraavat sinilevätilannetta vakiohavaintopaikoilla viikoittain kesäkuusta syyskuuhun. Espoo Meri Rotaryklubin vastuulla on viisi havaintopaikkaa Espoon rannikolla. Sinilevän määrä arvioidaan silmämääräisesti asteikolla ei levää – erittäin runsaasti sinilevää. Tulokset raportoidaan viikoittain Järvi-Meriwikiin, joka löytyy osoitteesta

https://www.jarviwiki.fi/wiki/Valtakunnallinen_lev%C3%A4seuranta

Sinilevähavainnointi täydentää Espoo Meri Rotaryklubin työtä Itämeren ja omien lähivesien hyväksi. Klubimme on ollut mukana lokakuun alussa järjestettävässä Silakkasoudussa, jonka keräystuotto lahjoitetaan Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle. Varoilla on tuettu jatkuvatoimista, automaattista vedenlaatumittausta Vantaanjoen vesistöalueella.

Haukilahden ranta

Kuva Haukilahden uimarannasta, joka on yksi Espoo Meri Rotaryklubin vastuulla olevista havaintopaikoista.

Share This