Sosiaalinen media SOME tarjoaa useita käyttökelpoisia verkkoviestintäkanavia rotaryklubeille. Sitä käytetään rotarytoiminnan esittelyyn toiminnasta kiinnostuneille henkilöille, palautteen keräämiseen ja yleiseen vuorovaikutukseen sekä jäsenten palvelemiseen. Rotary International käyttää useita SOME-palveluita, mutta klubit käyttävät omien verkkosivujen tukena pääasiassa Facebook-sivuja ja -ryhmiä.

Suomalaiset rotaryklubit perustivat omat verkkosivut 2000-luvun alkuvuosina. Kaikilla klubeilla on nykyisin omat verkkosivut, joissa esitellään klubien toimintaa ja julkaistaan erityisesti klubien viikko-ohjelmat ja yhteystiedot. Viime vuosina klubit ovat perustaneet Facebook-sivuja ja ryhmiä ja koonneet siten klubin toiminnasta kiinnostuneen yhteisön. Facebookin työkaluilla tuetaan yhteydenpitoa ja monipuolista vuorovaikutusta jäsenien kesken ja toiminnasta kiinnostuneiden kanssa.

Espoo Meri Rotaryklubin Facebook-sivut perustettiin vuonna 2016. Torstaina 1. helmikuuta käydyssä klubikeskustelussa korostettiin sivujen kokoaman yhteisön laajentamista ja vuorovaikutuksen lisäämistä. Tavoitteena on tuottaa kasvamassa määrin julkaisuja, jotka saavat aikaan vuorovaikutusta eli julkaisuihin kohdistuvia tykkäämisiä, kommentointeja ja ystäville jakamista. Nämä toimenpiteet lisäävät klubin julkaisujen näkyvyyttä ja markkinoivat klubia sivun tykkääjien verkostoon kuuluville henkilöille.

Espoo Meri Rotaryklubi ei käytä tällä hetkellä Facebookin lisäksi muita SOME-palveluja. Rotary International RI sitä vastoin on hyvin aktiivinen useissa palveluissa ja tarjoaa siten toiminnasta kiinnostuneille monipuolisen kuvan rotareista. RI:n Facebook-sivun lisäksi rotarytoimintaa esitellään End Polio Now, Rotaract, Interact ja RI:n presidentin sivuilla. Rotary-toiminnasta kiinnostuneiden kannattaa tutustua myös rotaryviestintään seuraavissa palveluissa: Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Snapchat, Google+, SlideShare, Vimeo ja Pinterest.

Share This