Edellisen rotaryvuoden piirikuvernööri Sakari Karjalainen vieraili klubimme kokouksessa 23.9 ja luovutti PHF-tunnustukset klubimme jäsenille Martin Heinrichsille ja Kari Tillille rotarypiirin 1420 toimintaan osallistumisesta. ”Espoo Meri Rotaryklubi on antanut todella vahvan panoksen rotaritoiminnan edistämiseen koko piirissämme”, Sakari Karjalainen totesi.

Martin Heinrichs toimi piirikouluttajana ja vastasi uusien toimihenkilöiden kouluttamisesta ja uusien rotareiden perehdyttämisestä. Martin toimi kuvernöörin tukena ja sparraajana DGE- ja DG-kaudella. ”Hänellä on halu uudistaa toimintaa tavoitteellisesti ja perustellusti ja osoitti kärsivällisyyttä pienin askelin tehtäviin muutoksiin, mutta myös harppauksiin”, Karjalainen arvioi.

Kari Tilli lähti innostuneena avustamaan piiriä End Polio Now gaalan markkinointivideoiden ja piirin PETS-koulutusten järjestämisessä. Hän laati myös piirille hybridikokousohjeet, jotka auttavat klubeja järjestämään oman tavoitetasonsa mukaisia hybridikokouksia, tekemään tarvittavat hankinnat ja sopimaan työnjaosta. ”Kari on esimerkki rotarista, joka ei tarvitse muodollista asemaa antaakseen täyden panoksensa Rotaryn hyväksi”, Karjalainen kertoi.

PHF-tunnustukset

Kuvassa vasemmalta oikealle Kari Tilli, Sakari Karjalainen ja Martin Heinrichs.

 

Share This