Runsas 150 Etelä-Suomen rotarypiirin 1420 nykyistä ja uutta toimihenkilöä kokoontui lauantaina 12 maalikuusta 2016 Espoon Omniaan valmistautumaan kesällä alkavaan uuteen rotaryvuoteen. Tulevan piirikuvernöörin Markku Stenvallin isännöimässä PETS 2016 (Presidents Elect Training Seminar) tilaisuudessa jaettiin tietoa rotaryvuoden 2016-17 tavoitteista ja piirin toiminnasta. Tapahtuma oli myös erinomainen tilaisuus tavata muita rotareita hyvässä hengessä.

PETSin tarkoitus on antaa rotaryklubin avainhenkilöille eväät tulevan rotaryvuoden suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen kohteena paikalliset, kansalliset ja kansainväliset projektit. Hyvällä suunnittelulla ja yhdessä tekemisellä varmistamme vastuun jakautumisen useammalle henkilölle, jotta tehtävät eivät tunnu raskailta. Tärkeää on, että rotarytoiminta on hauskaa yhdessä oloa, painottaa tuleva piirikuvernööri Markku Stenvall.

Koko päivän kestäneessä seminaarissa rotarypiirin keskeiset toimihenkilöt esittelivät piirin toimintaa. Piirikuvernööri Ritva Heinonen toi tilaisuudelle kuvernöörin tervehdyksen. Tuleva kuvernööri Markku Stenvall kertoi tulevasta rotaryvuodesta ja esitteli piirin organisaation ja apulaiskuvernöörit. Liisa Stjernberg kertoi nuorisovaihdosta ja kutsui myös kaksi piirin vaihto-oppilasta esittäytymään. Pauli Juuti antoi vihjeitä Rotaryklubin johtamista varten. Karoliina Nuotio kertoi Rotaract-toiminnasta, Harry Hedman Rotarysäätiöstä, Juhani Brodkin lääkäripankkiprojektista ja Tapio Vihersaari ShelterBox-toiminnasta. Heikki Rautvuori piirin viestintäkomiteasta kokosi yhteen tulevia rotarytapahtumia ja Harriet Väänänen kertoi rotareiden Itämeri-projektista. Kokouksen päätteeksi järjestettiin tulevien presidenttien piirineuvottelu, jossa tulevan rotaryvuoden talousarvio vahvistettiin.

Tulevan piirikuvernöörin Stenvallin tukena PETSin käytännön järjestelyissä toimivat Espoo Meri Rotaryklubin jäsenet. PETS-koulutustilaisuuden suuri osallistujamäärä oli myönteinen yllätys. Espoo Meri klubin tavoitteena oli saada tilaisuus sujumaan niin hyvin, että päivästä jää varmasti osallistujille myönteinen muisto. Klubin kannalta talkootyönä järjestettävällä tilaisuudella on aikamoinen inspiroiva vaikutus, toteavat Espoo Meri Rotaryklubin presidentti Teuvo Metsäpelto ja PETS-koulutustilaisuuden järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Martin Heinrichs.

Share This