”Elämme nyt öljyntuotannon huippukautta ja varoitukset öljyn niukkuudesta ja hintojen noususta ovat voimistuneet 2000-luvulla. Toisaalta öljyn hinnan lasku kuluneiden 5 vuoden aikana vaimensi näitä varoituksia”, kertoi Harri Paloheimo Espoo Meri rotareille. Klubin viikkokokouksessa 7. kesäkuuta vieraillut Paloheimo on kirjoittanut Tieto-Finlandiaehdokkaana vuonna 2013 olleen kirjan ”Suomi öljyn jälkeen” yhdessä Rauli Partasen ja Harri Wariksen kanssa. Paloheimo kertoi rotareille energiantuotannon ja -kulutuksen historiasta ja hahmotteli, mitä tapahtuu, kun halpa ja helposti saatava öljy loppuu.

CoReorient Oy:n toimitusjohtajana toimiva Harri Paloheimo analysoi energiaa koskevia tietoja systemaattisesti ja kertoi, että energiatuottajamaiden arviot öljyvarannoista ovat erittäin epävarmoja. Uusia öljylähteitä tulisi löytää merkittävästi lisää, jotta tuotannon nykytasoa voitaisiin ylläpitää. Öljyntuotanto tulee siksi laskemaan nykyisistä määristä. Euroopassa tuotanto onkin laskenut jo vuodesta 2000. Liuskeöljyn tuotanto ja epäkonventionaalisten tuotantoteknologioiden kehittyminen etenkin USA:n markkinoilla ovat kyenneet vastaamaan öljyn kasvavaan kysyntään yllättävän hyvin.

Suomenkin elintaso on rakennettu halvan öljyn varaan. Paloheimo arveli, että öljyn nouseva hinta tekee länsimaiden talouskasvun yhä vaikeammaksi, eikä mailla ole valmiita suunnitelmia tilanteen varalle lyhytkestoisia kriisitilanteita lukuun ottamatta. Öljyn korvaaminen on hidasta ja vaikeaa ja Suomen osalta bioenergiavarojen käytön riittävyys ja esim. ympäristövaikutukset tulisi huomioida toimenpiteitä suunniteltaessa.

Share This