Espoo Meri Rotaryklubi päätti koronavuoden varjostaman rotaryvuoden 2020-2021 Cafe Merenneidossa 17. kesäkuuta pidetyssä ulkoilmakokouksessa, jossa klubin uusi presidentti ja uudet toimihenkilöt asetettiin tehtäviinsä.

Päättyvän rotaryvuoden presidentti Kari Tilli kiitti klubin jäseniä aktiivisesta osallistumisesta koronan vuoksi hybridi- ja etäkokouksina pidettyyn poikkeukselliseen rotaryvuoteen. Hän kiitti myös klubin hallitusta ja toimihenkilöitä aktiivisuudesta ja tärkeästä panostuksesta klubin toimintaan. Koronan vuoksi kaikki hallituksen kokoukset olivat etäkokouksia.

Kari Tilli osoitti erityiskiitokset Kari Kuuselalle, joka on toiminut pitkään klubin taloudenhoitajana ja joka luovutti kokouksessa tehtävän uudelle taloudenhoitajalle Markku Tahkokorvelle. Kiitokseksi klubin presidentti luovutti Kuuselalle Paul Harris Fellow PHF huomionosoituksena pinssin ja kunniakirjan.

Kokouksessa uusi presidentti ja toimihenkilöt asetettiin virkoihinsa. Klubin presidentti Kari Tilli luovutti uudelle presidentille Mauri Rantaselle presidentin tunnukset eli presidentin käädyt, pinssin sekä puheenjohtajan nuijan. Uuden presidentin ja toimihenkilöiden toimikausi alkaa heinäkuun alussa.

Klubin uusi presidentti Mauri Rantanen kertoi kiitospuheessaan suunnitelmistaan ensi kaudelle ja vahvisti klubin painopisteenä olevan biodiversiteetin ja ympäristön suojelun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This