Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettikeskuksen johtaja Petri Ahlroth vieraili Espoo Meri Rotaryklubin kokouksessa 7. lokakuuta ja kertoi biodiversiteetistä ja luonnossa tapahtuvista muutoksista. ”Ekosysteemit ovat muutoksessa. Monimuotoisen luonnon varmistaminen lähtee meistä jokaisesta, jolloin arkipäivän valinnat ovat merkittävässä roolissa” Ahlroth kertoi.

Monimuotoinen luonto ja sen tuottamat ekosysteemit ovat hyvinvoinnin perusta. Suomen ympäristökeskus SYKE seuraa ja ennakoi ympäristön tilassa ja ekosysteemeissä tapahtuvia muutoksia. SYKEn keräämällä kattavalla tietopohjalla voidaan arvioida luontoympäristössä tapahtuvia muutoksia ja arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Petri Ahlroth

 

 

Share This