Rotaripiirin 1420 kuvernööri Ritva Heinonen vieraili puolisoineen Espoo Meri Rotaryklubin viikkokokouksessa 15.10.2015. Kuvernööri tutustui klubin toimintaan ja toi klubille Rotaryjärjestön, Rotarypiirin ja hänen henkilökohtaiset viestinsä. Erityisesti hän korosti jäsenhankinnan ja projektitoiminnan merkitystä klubien aktivoijana. Tutustuminen on osa Heinosen klubivierailuja syksyllä 2015.

Kuvernööri Heinonen korosti, että hyvin toimiva klubi panostaa jatkuvasti jäsenhankintaan. Ilman uusia jäseniä toiminta hiipuu vähitellen. Heinonen oli tyytyväinen, että Espoo Meri klubissa on yksi naisjäsen, mutta arveli, että naisjäsenten lisääminen olisi paikallaan. Heinonen piti klubin projektitoimintaa tärkeänä toiminnan osana viikkokokousten ohella. Hän oli tyytyväinen Espoo Meri klubin vaihto-oppilastoiminnan aktiivisuuteen. Vaihto-oppilastoiminta on yksi rotareiden lippulaivoista ja mahdollisuuksien mukaan tulisi lisätä nuorten pääsymahdollisuuksia mukaan tähän toimintaa. Hän kertoi, että piiri järjestää vuoden kestävän vaihto-oppilastoiminnan rinnalla myös lyhyempikestoisia kesä- ja leirivaihtoja.

Kansainvälisen Rotaryjärjestön toiminnan lippulaiva on edelleen End Polio Now projekti. Tulokset ovat olleet hyviä ja tällä hetkellä vain Afganistanissa ja Pakistanissa on havaittu uusia poliotapauksia. Rotaryjärjestö jatkaa edelleen rokotusten taloudellista tukemista.

Kuvernöörikauden yhdeksi pääteemaksi Heinosen on ottanut piirin nuorille suunnatun Rotaract-toiminnan tukemisen ja vahvistamisen. Päämääränä on saada perustettua ainakin yksi Rotaract-klubi lisää. Hän totesi, että Rotaracteissa on hyvä ja hedelmällinen alusta uudelle rotarysukupolvelle.

Share This