Keskustapuolueen kansanedustaja Matti Vanhanen vieraili Espoo Meri Rotaryklubin viikkokokouksessa 8. syyskuuta 2016. Rotareille pidetyssä esityksessä Vanhanen hahmotteli tilannekuvan 100 vuotta täyttävän Suomen kehitykseen ja tulevaisuuden haasteisiin.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittu Vanhanen keskittyi puheessaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja lähialueiden kansainvälisestä kehityksestä syntyviin haasteisiin. Hän korosti erityisesti Itämeren ja arktisen alueen merkitystä Suomelle ja kuvasi, miten 100 vuotisen Suomen historia heijastuu nykytilanteeseen. Talouspolitiikan Vanhanen yhdisti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan toteamalla, että hyvässä kunnossa oleva kansantalous toimii menestyksellisen ulkopolitiikan tukena haasteisiin varautumisessa.

Matti Vanhasen esitys on osa Espoo Meri Rotaryklubin Suomi 100 vuotta: Miten tästä eteenpäin? esitelmäsarjaa, jossa eri puolueiden puheenvuorojen kautta luodaan kattava ja monipuolinen kuva 100 vuotta täyttävän Suomen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini pitää esitelmäsarjan seuraavan esityksen 3. marraskuuta.

Share This