Marjukka Porvari

”Rehevöitymistä aiheuttavien typen ja fosforin päästöt Itämereen ovat vähentyneet merkittävästi 30 vuoden aikana, mutta meren tila ei kuitenkaan ole edelleenkään hyvä”, totesi John Nurmisen säätiössä toimiva Marjukka Porvari. Espoo Meri Rotaryklubissa torstaina 29. lokakuuta vieraillut Porvari kertoi Itämeren tilasta, meren suojelusta ja John Nurmisen Säätiön Itämerityöstä.

Vuonna 1992 merikulttuuria vaalimaan perustettu John Nurmisen säätiö on tehnyt tuloksellista työtä Itämeren hyväksi. John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeista vastaava johtaja Marjukka Porvari valotti meri- ja rannikkoluonnon tasapainoon vaikuttavia uhkatekijöitä ja erityisesti Suomenlahden ja saaristomeren typpi- ja fosforikuormituksen tilannekuvaa ja päästöjen vähennystarpeita.

Säätiön ensimmäinen Puhdas Itämeri -projekti oli Pietarissa vuosina 2005 – 2011 ja Pietarin vesilaitoksen kanssa toteutettu suurimpien jätevedenpuhdistamoiden fosforinpoisto.

Pietari-projektin jälkeen säätiö on käynnistänyt lähes 40 projektia Itämeren ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Porvari totesi, että projektit on valittu toimenpiteiden kustannustehokkuuden perusteella. Kohteena on ollut pistekuormituksen vähentäminen kunnallisilta puhdistamoilta ja teollisuudesta, maatalouden hajakuormituksen vähentäminen ja mereen jo päätyneen kuormituksen vähentäminen esimerkiksi merialueen hoitokalastuksen avulla.

Eri toimijoiden toimenpiteiden seurauksena rehevöitymistä aiheuttavien typen ja fosforin päästöt Itämereen ovat vähentyneet merkittävästi 30 vuoden aikana. Vähennykset on saatu aikaan kunnallisen ja teollisen pistekuormituksen tehokkaalla leikkaamisella. Etenkin Suomenlahdella on vähennetty viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti rehevöittäviä fosforipäästöjä.

Porvari painotti, että meren tila ei kuitenkaan ole edelleenkään hyvä, koska Itämeren pohjiin varastoituneet vanhat ravinteet vapautuvat pohjien hapettomuuden seurauksena ja maatalouden kuormaa ei ole saatu leikattua riittävästi. Valitettavasti myös ilmastonmuutos kiihdyttää Itämeren rehevöitymistä.

Esityksen lopuksi Porvari esitteli, mitä jokainen voi omilla toimenpiteillä tehdä Itämeren hyväksi: vähentää lihankäyttöä, huolehtia esim. kesämökin jätevesien puhdistamisesta, välttää fossiilisella energialla tuotettua sähköä, suosia julkista liikennettä, ottaa veneillessä Itämeren eläimet ja linnut huomioon, suosia vaatteissa luonnonkuituja ja pinnoittamattomia kankaita sekä välttää metsien ojittamista ja harkita metsien jatkuvapeitteistä kasvatusta

Myös rotarit ovat panostaneet Itämeren suojeluun. Klubimme on ollut mukana Silakkasoudussa, jossa kerätään varoja Vantaanjoen suojeluun, ja viime kesän rotareiden sinileväseurantaprojektissa. Porvarin esitys antoi ideoita rotareiden uusien Itämeritoimenpiteiden hahmottamiseksi.

 

 

Share This