”Oppiminen ja koulutus ovat espoolaisten hyvinvoinnin ja kaupungin menestyksen kulmakiviä”, lausui Kristiina Erkkilä rotareille. Kehittämisjohtajana Espoon kaupungin sivistystoimessa toimiva Erkkilä vieraili Espoo Meri Rotaryklubissa 14. maaliskuuta ja kertoi Espoossa oppivien kaupunkien periaatteita hyödyntävistä sivistyksen ja koulutuksen hankkeista.

Espoo hyödyntää oppivien kaupunkien periaatteita kehittämistyössä. Hankkeissa kootaan monipuolisesti eri sektoreiden resurssit tukemaan ja tehostamaan elinikäistä oppimista. Oppivissa kaupungeissa keskeistä on myös uusien oppimisteknologioiden käyttö.

Erkkilä näytti, miten Espoossa formaali oppiminen varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen yhdistyy elinikäiseen oppimiseen työssä, kotona ja yhteisöissä. Kaupunki tekee yhteistyötä Espoon alueella toimivien koulutusorganisaatioiden kanssa. Kumppaneja ovat esimerkiksi Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Laurea, Metropolia ja Omnia.

Espoon kaupungin tehtävä on tarjota oppimista tukeva kaupunkiympäristö ja jokaiselle mahdollisuus oppimiseen eri elämänvaiheissa. Erkkilä esitteli uusia innovaatioita, jotka kasvattavat oppimisen iloa innostavissa ympäristöissä. Näitä ovat Espoon kirjastojen uudet palvelut, Ison Omenan palvelutori, koulu palveluna-kokeilu Otaniemessä, maker-kulttuuri ja palvelut esimerkiksi kirjastoissa sekä kulttuurikeskusten ja museoiden uudet oppimisympäristöt.

”Espoo on ollut innolla ja aktiivisesti mukana alusta alkaen UNESCOn oppivien kaupunkien verkostossa”, totesi Erkkilä.  Vuonna 2013 käynnistyneen yhteistyön tavoitteena on edistää ja tehostaa elinikäisen oppimisen käytäntöjä maailmassa.  Verkosto haastaa Espoon kehittymään ja tarjoaa mahdollisuuden oppia muiden hyvistä käytännöistä ja seurata kehittymistä systemaattisesti.

Erkkilä veti yhteen Espoossa saavutetut tulokset viittaamalla UNESCOn vuonna 2015 Espoolle myöntämään Oppiva kaupunki palkintoon. Espoo todettiin tällöin yhdeksi kahdestatoista ensimmäisestä oppivasta kaupungista maailmassa.

 

 

Share This