Espoo Meri Rotaryklubi ry ja Tapiolan Rotaryklubi ry ovat pitkään tehneet yhteistyötä nuorisovaihdossa. Asiasta on sovittu klubien kesken tehdyllä sopimuksella. ”Klubien yhteistyö on ollut molemmille klubeille hyödyllistä, koska siinä on voitu vaihtaa käytännön kokemuksia ja näkemyksiä Rotary nuorisovaihdosta pääkaupunkiseudulla”, klubien nuorisovaihtoasiamiehet Leea Salminen ja Teuvo Metsäpelto painottavat. Syyskausi sisältää paljon nuorisovaihdon tehtäviä klubeille ja silloin yhteistyökumppani on suureksi tueksi.

Kuluvana rotaryvuonna klubit saivat kesän ja syksyn 2018 aikana yhteensä viisi haastatteluun johtanutta Rotary vuosivaihtohakemusta. Hakijoiden arvioimiseksi oli yhteistyössä laadittu valintakriteerit sekä haastattelukysymykset ja suunniteltu haastatteluohjelma hakijoille ja heidän vanhemmilleen. Tiedotukset hakijoille ja haastattelujärjestelyt tehtiin yhteistyössä. Tätä toimintamallia pidetään hyvänä pohjana valintapäätöksille. Haastattelujen perusteella nuorisovaihtoasiamiehet kävivät perustellun keskustelun ja sopivat ehdokkaista, joita kumpikin päätti esittää omalle klubilleen. Koska molemmat klubit ovat päättäneet lähettää oppilaan vuosivaihtoon, klubit rahoittavat yhteisrahoituksen sijaan kaudelle 2019 2020 lähetettävien vaihto-oppilaiden kulut itse.

Nuorisovaihtoasiamiehet järjestivät yhteistyössä toukokuussa 2018 illan klubien viime vuoden vaihto-oppilaiden isäntäperheille ja vaihto-oppilaille. Tilaisuuteen osallistui runsaasti isäntäperheiden eri ikäisiä jäseniä. Klubien vaihto-oppilaat Kanadasta ja Meksikosta kertoivat taustoistaan ja kokemuksistaan. Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua ja vaihdettiin mielenkiintoisia näkemyksiä.

”Klubien nuorisovaihtoyhteistyö on toiminut hyvin ja pidämme sen jatkamista suotavana”, klubien nuorisovaihtoasiamiehet toteavat. Jatkossa yhteistyötä voisi kehittää esimerkiksi yhteisellä Rotary nuorisovaihdon viestinnällä ja jatkamalla edelleen isäntäperheiden verkostoitumisen tukemista.

Share This