Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen vieraili Espoo Meri Rotaryklubin viikkokokouksessa 23.9. ja kertoi valtuuskunnan roolista ja tehtävistä suomalaisessa korkeakoulu- ja tiedeyhteisössä. ”Valtuuskunta vahvistaa tieteen vaikuttavuutta ja tietopohjaista päätöksentekoa koko yhteiskunnassa”, Lea Ryynänen-Karjalainen totesi.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on suomalaisten tieteellisten seurain valtakunnallinen yhteistyöelin. Valtuuskunnan tehtävänä on edistää jäsenyhteisöjen yhteistyötä ja tukea niiden toimintaedellytyksiä, kehittää tieteellisen tiedon välitystä ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa tieteellisen kirjallisuuden kansainvälistä vaihtoa sekä edistää tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa

Valtuuskunnan jäseninä on 291 tieteellistä seuraa ja 4 tiedeakatemiaa. Toiminnan rahoitus muodostuu rahapelitoiminnan tuotoista ja on kuluvana vuonna noin 6,5 m€. Rahoituksesta lähes puolet jaetaan edelleen valtionavustuksina ja apurahoina hakemusten ja asiantuntija-arvioinnin perusteella.

Alustuksen jälkeen keskustelimme tieteen vastuullisuuden ja vaikuttavuuden lisäämisestä, tietopohjaisesta päätöksenteosta yhteiskunnassa sekä luottamuksesta tieteeseen.

Lea Ryynänen-Karjalainen

 

 

 

 

 

 

Share This