Rotarit jatkavat tänä kesänä sinilevätilanteen havainnointia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Espoo Meri Rotaryklubi on projektissa mukana viidellä havaintopaikalla Espoon rannikolla.

Rotarien vastuulla olevia havaintopaikkoja on tällä hetkellä yhteensä 165. Paikoista 118 on meren rannikolla ja 47 järvillä.

Valtakunnallinen sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja tarkoituksena on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seuranta toteutetaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Sinileväseurantaan kuuluu yli 400 pysyvää havaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä, rannikolla ja saaristossa. Tämän lisäksi sinilevätilanteesta saadaan tietoa satelliittihavainnoilla ja laivojen mittauslaitteistoilla. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka.

Itämeren suojelu on Suomen rotareiden erityispanostusalue.

Tietoa levätilanteesta:

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Levatilannekatsaukset

Havaintojen julkaisualusta:

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

Täältä sivuilta voit seurata eri havainnointipaikkojen tilannetta.

https://www.jarviwiki.fi/wiki/Rotarien_sinilev%C3%A4seuranta

 

Share This