Elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen toimintaympäristö on muuttunut ja siksi tulevaisuuden Suomi ja työmarkkinat edellyttävät vanhojen toimintamallien uudistamista, totesi Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder Espoo Meri Rotaryklubin kokouksessa 29. syyskuuta. Vain yhteistyössä tehtyjen päätösten kautta Suomeen voidaan luoda kasvua työn kautta. Akava korkeasti koulutettujen edustajana on huolestunut koulutettujen työttömyydestä ja hallituksen koulutus- ja tutkimustoiminnan leikkauksista. Tavoitteena tulisi siksi olla koulutuksen rakenteen ja toimintamallien uudistukset.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Se on aloitteellinen ja ennakoiva uudistaja ja vaikuttaja, mikä näkyy kaikessa toiminnassa kuten esimerkiksi työllisyyspakettivalmisteluissa. Akavaan kuuluu 37 jäsenliittoa, joissa on yhteensä 610 000 jäsentä. Akavalaiset ovat järjestäytyneet ammattikunta- ja tutkintopohjaisesti. Viime aikoina järjestön profiilia on kirkastettu ja toimintaa fokusoitu.

Esityksen innoittamassa keskustelussa esille nousivat aiheina huomispäivän työmarkkinat, työttömien aktiivisuus työnhakijoina, Suomen korkea rajavero ja palkansaajajärjestöjen mielenosoitus pakkolakeja vastaan.

Share This