Kelpoisuusvaatimuksia

  1. On ollut rotarina vähintään 7 vuotta
  2. On toiminut klubin presidenttinä
  3. Lisäeduksi on jos on hoitanut muita rotaryn tehtäviä

Perustellun esityksen kuvernööriehdokkaasta  tekee piirin rotaryklubi alla olevalla lomakkeella. Klubien presidentit ovat avainasemassa ehdokkaan nimeämisessä  -tunnette klubinne potentiaaliset ehdokkaat parhaiten. Lisätietoja antaa DG Pekka Intke ja hänelle hakemukset  24.10.2021 mennessä, e.mail: pintke57@gmail.com   puh. 045 2630 365

D1430 Governor ehdotuslomake 2024 -2025

Share This