Guvernören

Guvernören

DG Venanzia Rizzi

Guvernören

RC Oulu City

Arkitektur

Mobile +358 44 504 7494
E-mail: venanzia.rizzi(at)kerstax.fi

Bästa rotarianer, rotaractare, interactare, rotexare och andra vänner!

Det stora äventyret för rotaryåret 2020-2021 i det nya distriktet 1385 har börjat. Det är dags att förverkliga alla de strålande idéer och planer som vi arbetat på under våren.

Också om COVID-19-pandemin har ställt till det i vår verksamhet och prövat vår optimism, så ger vi rotarianer inte upp så lätt och vår verksamhet avstannar inte. Globalt sett har rotarianerna visat stort mod och ännu större hjärta när det gällt att på olika sätt hjälpa dem som behöver hjälp.

Också om det varit omöjligt att träffas fysiskt, har vi sökt och hittat olika sätt att hålla möten med hjälp av ny teknologi. Tyvärr har inte alla klubbar eller alla medlemmar ännu lyckats med detta. Det är ytterst viktigt att vi i det nya distriktet satsar på det kunnandet. Vi ska vara redo, om läget igen så kräver.

Tiderna förändras och också Rotary måste förändras med dem. För att Rotary ska kunna sköta sina värdefulla globala uppgifter, behöver rörelsen nya, yngre generationer. Vi måste komma dessa till mötes genom att skapa nya, moderna typer av klubbar, som t.ex. e-klubbar och satellitklubbar.

En bra nyhet inom Rotaryvärlden är att vi nu äntligen har sju tyngdpunktsområden. Vi har länge väntat på att miljön skulle läggas till förteckningen. Tack vare den här förnyelsen kan Rotary nu stöda medlemmarnas aktivitet inom miljöskyddsfrågor genom globala stipendier. Det här är ett mycket viktigt budskap, speciellt för de yngre generationerna.

Inom rotary finns bara en sak som inte förändras: vi är med i Rotary för att vi vill göra gott i världen. Vi vill erbjuda mindre lyckligt lottade möjligheter och vi vill skapa kontakter med alla människor, oberoende av kultur, hudfärg, religion eller annan bakgrund.

Rotary erbjuder också en fin möjlighet för medlemmarna att bygga upp nätverk. Vi ska modigt besöka andra klubbar i Finland och utomlands. Utgående från mina egna erfarenheter kan jag säga, att vår verksamhet skapar fina möjligheter för oss att få nya internationella vänner.

Ännu en viktig sak som jag vill påminna er om: ha roligt i klubben! Låt oss skapa en positiv gemenskap, som vi alla kan vara stolta över.

Vi står inför utmaningar, med också inför möjligheter och chansen att lyckas. ”Rotary öppnar möjligheter” 😉

Jag önskar oss alla ett lyckosamt rotaryår 2020-2021!

Venanzia

Share This