TILAISUUS AUTTAA !

Harvinainen mahdollisuus osallistua Suomen Rotarypalvelu ry / Lääkäripankin kehitysyhteistyöhankkeeseen Tansaniassa

AVOIN HAKU JOHTORYHMÄN JÄSENEKSI

Haemme kehitysyhteistyöstä kiinnostuneita, jotka ovat valmiit sitoutumaan Lääkäripankin kehittämiseen ja Ulkoministeriön tukemaan opetuspainotteiseen hankkeeseen. Johtoryhmän jäseneltä ei vaadita terveydenhuoltoalan koulutusta, vaan innostusta antaa aikaansa ja osaamistaan.
Tehtävien hoitaminen tapahtuu sekä Suomessa että Tansaniassa.

AVOIN HAKU YHTEYSKOORDINAATTORIKSI

Oletko kiinnostunut auttamaan vapaaehtoisia terveydenhuollon ammattilaisia matkustus- ja lupa-asiakirjojen hankkimisessa ja toimimaan linkkinä Suomen ja Tansanian välillä Ulkoministeriön tukemassa opetuspainotteisessa hankkeessa?

Ota yhteyttä.

Lisätietoja:
Suomen Rotarypalvelu ry / Lääkäripankin puheenjohtaja
Riitta Karikoski
Puhelin: 044 5491 797
Sähköposti: riittam.karikoski@hotmail.com

Share This